Samhjálp óskar eftir að ráða áfengis- og vímuefnaráðgjafa á meðferðarheimilið Hlaðgerðarkot. Um er að ræða fullt starf. Við leitum að einstaklingi sem hefur áhuga og metnað til að...
Fullt starf

Skráð: 22.09.2017
Hrafnista í Reykjavík leitar að áhugasömum sjúkraliða til að vera hópstjóri á lítilli hjúkrunardeild sem að hluta til er fyrir heilabilaða. Í boði er dagvinna, virka daga. Þekking, reynsla,...
Fullt starf

Skráð: 22.09.2017
Barnaverndarstofa auglýsir eftir sérfræðingi til starfa á meðferðar- og fóstursviði stofunnar. Um er að ræða fullt starf sem felur meðal annars í sér: • Samskipti og ráðgjöf við...
Fullt starf

Skráð: 22.09.2017
Rauði krossinn í Hafnarfirði og Garðabæ leitar að verkefnastjóra til að þróa tvö ný verkefni. Annars vegar er það verkefnið Tækifæri, þar sem unnið er með fólki á aldrinum 18...
Tímabundið

Skráð: 22.09.2017
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) auglýsir sérnámsstöðu í heimilislækningum lausa til umsóknar. Aðalstarfsstöð er á Egilsstöðum og yfirlæknir þar er næsti yfirmaður. HSA hefur langa...
Fullt starf

Skráð: 22.09.2017
 
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins óska eftir starfsmanni í hlutverk sjúkragæslu í fullt starf hluta úr ári. Um er að ræða mjög spennandi starf í líflegu umhverfi....
Fullt starf

Skráð: 22.09.2017
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir þremur læknum til starfa. Einum með aðalstarfsstöð í Fjarðabyggð, öðrum á Egilsstöðum og hinum þriðja á Djúpavogi. Stöðurnar veitast...
Fullt starf

Skráð: 22.09.2017
Laus eru til umsóknar störf ljósmæðra á meðgöngu- og sængurlegudeild Landspítala. Deildin sinnir konum eftir fæðingu í sængurlegu, þeim sem þurfa innlögn og náið eftirlit á...
Fullt starf

Skráð: 21.09.2017
Starf hjúkrunarfræðings á speglunardeild Landspítala er laust til umsóknar. Um er að ræða dagvinnu ásamt þátttöku í bakvöktum eftir að þjálfun lýkur. Starfið er laust nú...
Fullt starf

Skráð: 21.09.2017
Starf sjúkraliða á lager á speglunardeild er laust til umsóknar. Um er að ræða nýtt starf sem mun þróast og taka breytingum á næstu mánuðum. Starfshlutfall er 80-100% og er starfið laust nú...
Fullt starf

Skráð: 21.09.2017
Sjúkraliðar - Kviðarhols- og þvagfæraskurðdeild 13EG Landspítala Kviðarhols- og þvagfæraskurðdeild 13EG opnar eftir stækkun og endurnýjun á húsnæði þann 1. október 2017. Laus eru til...
Fullt starf

Skráð: 21.09.2017
Við leitum eftir faglegum hjúkrunarfræðingi sem hefur áhuga á að sinna hjartasjúklingum fyrir og eftir aðgerðir á hjartaþræðingarstofu. Á deildinni dvelja sjúklingar fyrir og eftir rannsóknir og...
Fullt starf

Skráð: 21.09.2017
Námsstaða deildarlæknis á augndeild Landspítala Laust er til umsóknar starf læknis í starfsnámi við augnlækningar. Starfshlutfall er 100% og er starfið laust í október 2017 eða eftir samkomulagi til 6-24...
Fullt starf

Skráð: 21.09.2017
Laust er til umsóknar starf skrifstofumanns í innheimtu fjárstýringar á Landspítala. Deildin heyrir undir fjármálasvið spítalans sem telur um 130 starfsmenn, þar af átta í fjárstýringu. Helstu...
Fullt starf

Skráð: 21.09.2017
Sjúkraliði óskast á barnadeild Barnaspítala Hringsins Laust er til umsóknar starf sjúkraliða á barnadeild Barnaspítala Hringsins. Starfið er mjög fjölbreytt og er áhersla lögð á...
Fullt starf

Skráð: 21.09.2017
Hjúkrunarfræðingar - Barnaspítali Hringsins Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á barnadeild á Barnaspítala Hringsins. Deildin er 21 rúma legudeild, með breiðan skjólstæðingahóp barna...
Fullt starf

Skráð: 21.09.2017
Lífeindafræðingar/ náttúrufræðingar Lífeindafræðingar/ náttúrufræðingar eða aðilar með sambærilega menntun óskast til starfa við sýkla- og veirufræðideild...
Fullt starf

Skráð: 21.09.2017
Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) auglýsa eftir lögfræðingi til starfa. Starfið felur í sér ráðgjöf og stýringu innleiðingar nýrrar persónuverndarlöggjafar hjá...
Fullt starf

Skráð: 20.09.2017
Aðstoðardeildarstjóri á öldrunarlækningadeild Laust er til umsóknar starf aðstoðardeildarstjóra á öldrunarlækningadeild L3 Landakoti. Við viljum ráða framsækinn og metnaðarfullan...
Fullt starf

Skráð: 20.09.2017
Tækniskólinn leitar að þroskaþjálfa  Tækniskólinn óskar eftir þroskaþjálfa eða sérkennara í hálft starf veturinn 2017 til 2018. Starfssvið – umsjón með námsveri...
Hlutastarf

Skráð: 19.09.2017
Ungmennafélagið Sindri er staðsett á Hornafirði og er leitað eftir einstakling sem er drífandi og á auðvelt með að byggja upp góða liðsheild. Kostur er ef viðkomandi er tilbúin að spila með liðinu....
Fullt starf

Skráð: 19.09.2017
Smellið á: Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna 
Fullt starf

Skráð: 19.09.2017
Lyfjastofnun auglýsir laust starf eftirlitsmanns. Leitað er að öflugum einstaklingi sem er reiðubúinn að vinna krefjandi og áhugavert starf sem felur m.a. í sér ferðir innanlands sem og erlendis á vegum stofnunarinnar....
Fullt starf

Skráð: 17.09.2017
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir teymisstjóra í heimahjúkrun í samþættri heimaþjónustu. Við...
Fullt starf

Skráð: 17.09.2017
Við leitum að áhugasömum, jákvæðum og metnaðarfullum sérfræðilækni í  líffærameinafræði. Um er að ræða 100% stöðu. Meinafræðideild sjúkrahússins sinnir...
Fullt starf

Skráð: 16.09.2017
Auglýst eru störf læknakandídata á Íslandi. Um er að ræða starfsnám, sbr. reglugerð um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og...
Fullt starf

Skráð: 12.09.2017
Við bjóðum lækna velkomna í starfsnám á geðsviði Landspítala. Í boði er skipulagt sérnám í geðlækningum sem hlaut í sumar opinbera viðurkenningu samkvæmt nýrri reglugerð....
Fullt starf

Skráð: 12.09.2017
Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á dagdeild skurðlækninga, sem einnig er tilbúinn til að taka helgarvaktir á deild 13EG, kviðarhols- og þvagfæraskurðdeild. Við sækjumst eftir...
Fullt starf

Skráð: 12.09.2017
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á hjarta-, lungna- og augnskurðdeild 12G á skurðlækningasviði. Á deildinni starfa um 50 manns í þverfaglegu teymi og sinna einstaklingum sem farið hafa í aðgerð...
Fullt starf

Skráð: 12.09.2017
Laust er til umsóknar fullt starf sérfræðilæknis í gigtlækningum. Við gigtlækningar starfa sérfræðilæknar í öflugu þverfaglegu teymi og í nánu samstarfi við aðrar fagstéttir....
Fullt starf

Skráð: 12.09.2017
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í meltingarlækningum á lyflækningasviði Landspítala. Við meltingarlækningar starfa sérfræðilæknar í öflugu þverfaglegu teymi og í...
Fullt starf

Skráð: 12.09.2017
Leitum eftir framsæknum hjúkrunarfræðingi til starfa í svefnrannsóknum. Starfið krefst sjálfstæðra vinnubragða. Um er að ræða dagvinnu með föstum vinnutíma og er starfið laust 1. október 2017...
Fullt starf

Skráð: 12.09.2017
Leitað er eftir sérfræðilækni í starf yfirlæknis göngudeildar og ráðgjafarþjónustu í klínískri erfðafræði á erfða- og sameindalæknisfræðideild með...
Fullt starf

Skráð: 12.09.2017
Við leitum eftir öflugum sjúkraliðum sem hafa áhuga á og vilja vinna við bráðahjúkrun, aðallega hjúkrun hjartasjúklinga. Á Hjartagátt starfa um 50 manns sem veita bráðaþjónustu við...
Fullt starf

Skráð: 12.09.2017
Vegna aukinna umsvifa á bráða- og göngudeild G3 Landspítala viljum við fjölga í öflugum starfsmannahópi um 2 stöðugildi hjúkrunarfræðinga. Á deildinni fer fram móttaka og hjúkrun...
Fullt starf

Skráð: 12.09.2017
Sjá nánar á starfatorg.is
Fullt starf

Skráð: 12.09.2017
Hjúkrunarfræðingur - Vöknun við Hringbraut Við viljum ráða framsækinn hjúkrunarfræðing til starfa á vöknun við Hringbraut á aðgerðarsviði Landspítala. Á vöknun er...
Fullt starf

Skráð: 05.09.2017
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari upplýsingar.
Fullt starf

Skráð: 04.09.2017