Þroskaþjálfi - Sólborg

 • Reykjavíkurborg
 • Reykjavík, Ísland
 • 12/03/2018
Fullt starf

Um starfið

Leikskólinn Sólborg

Þroskaþjálfi óskast til starfa í leikskólanum Sólborg, sem er 5 deilda leikskóli við Vesturhlíð 1, 105 Reykjavík. Sérstaða leikskólans felst í sameiginlegu uppeldi og menntun fatlaðra og ófatlaðra barna og unnið er eftir hugmyndafræði náms án aðgreiningar. Lögð er áhersla á að viðurkenna og virða margbreytileikann í banahópnum. Sólborg hefur sérhæft sig í kennslu og námusumhverfi heyrnarskertra barna og sinnir ráðgjöf til annarra leikskóla á landinu á því sviði. Leikskólinn tekur þátt í tilraunaverkefni um styttingu vinnuvikunnar.

Starfið er laust nú þegar.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að veita barni með sérþarfir leiðsögn og stuðning.
 • Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa.
 • Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir.
 • Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum.

Hæfniskröfur

 • Þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af sérkennslu æskileg
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi
 • Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 26.3.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Jóna Thorarensen í síma 618-8937 og tölvupósti gudrun.jona.thorarensen@reykjavik.is.

Sólborg
v/ Vesturhlíð
105 Reykjavík