Sérfræðilæknir í taugalækningum barna - Barnaspítali Hringsins

  • Landspítali
  • Ísland
  • 20/03/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Laust er til umsóknar starf barnalæknis, sérfræðings í taugalækningum barna, við Barnaspítala Hringsins. Starfshlutfall er 100% og er starfið laust frá 1. september 2018 eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð » Sérfræðistörf í samráði við viðkomandi yfirlækni
» Þátttaka í almennu starfi barnalækna á Barnaspítala Hringsins, þ.m.t. staðar- og gæsluvöktum samkvæmt vaktafyrirkomulagi
» Virk þátttaka í þverfaglegu teymi
» Skipulag og þróun umbótaverkefna og verkferla
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu sem og önnur sérverkefni, umsjónarstörf eða eftirlitsverkefni í samráði við yfirlækni

» Sérfræðistörf í samráði við viðkomandi yfirlækni
» Þátttaka í almennu starfi barnalækna á Barnaspítala Hringsins, þ.m.t. staðar- og gæsluvöktum samkvæmt vaktafyrirkomulagi
» Virk þátttaka í þverfaglegu teymi
» Skipulag og þróun umbótaverkefna og verkferla
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu sem og önnur sérverkefni, umsjónarstörf eða eftirlitsverkefni í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur » Íslenskt sérfræðileyfi í taugalækningum barna
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
» Stjórnunar- og leiðtogafæri tengt m.a. umbótaverkefnum og þróun/innleiðingu verkferla
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Vilji og hæfni til að starfa í þverfaglegu teymi
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum og sýn til framtíðar á þeim sviðum

» Íslenskt sérfræðileyfi í taugalækningum barna
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
» Stjórnunar- og leiðtogafæri tengt m.a. umbótaverkefnum og þróun/innleiðingu verkferla
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Vilji og hæfni til að starfa í þverfaglegu teymi
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum og sýn til framtíðar á þeim sviðum

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf sérfræðilæknis er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.

Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Mikilvægar leiðbeiningar til umsækjenda
www.landspitali.is/leidbeiningar/serfraedilæknir

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og setja viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan. Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 16.04.2018 Nánari upplýsingar Ragnar Grímur Bjarnason, ragnarb@landspitali.is, 825 5067 LSH Barnalækningar Hringbraut 101 Reykjavík