Ráðgjafi óskast á Sjónarhól

  • Sjónarhóll
  • 09/03/2018
Fullt starf Ráðgjafar Skrifstofustörf

Um starfið

Sjónarhóll – ráðgjafarmiðstöð fyrir fjölskyldur barna í vanda auglýsir stöðu ráðgjafa. Ráðgjöf miðar að því að gæta hagsmuna fjölskyldna barna með sérþarfir, aðstoða fjölskyldur við að finna úrræði, fá þjónustu og veita málum eftirfylgd.

Stofnfélög Sjónarhóls eru: ADHD samtökin, Landssamtökin Þroskahjálp, Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra og Umhyggja, félag til stuðnings langveikum börnum. Stofnfélögin fjögur og Sjónarhóll eru öll til húsa að Háaleitisbraut 13 í Reykjavík. Heimasíða Sjónarhóls www.sjonarholl.net.

Hæfniskröfur og menntun:

  • Þjónustulund, virðing fyrir þeim sem leita til Sjónarhóls og jákvætt viðmót.
  • Eldmóður og áhugi fyrir málefnum barna með sérþarfir.
  • Reynsla af málefnum barna með sérþarfir.
  • Þekking á tiltækum stuðningsúrræðum og réttindum þeirra hópa sem leita til Sjónarhóls.
  • Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Um er að ræða 100% starf. Nánari upplýsingar Sigurrós Á. Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri Sjónarhóls, í síma 535-1900. Umsóknum skal skilað á Sjónarhól – ráðgjafarmiðstöð, Háaleitisbraut 13, 108 Reykjavík eða á netfangið sigurros@sjonarholl.net fyrir 25. mars nk.