LÖGLÆRÐUR AÐSTOÐARMAÐUR DÓMARA VIÐ HÉRAÐSDÓM REYKJAVÍKUR

 • Hagvangur
 • 09/03/2018
Fullt starf Lögfræði

Um starfið

Við Héraðsdóm Reykjavíkur eru lausar tvær stöður löglærðra aðstoðarmanna dómara. 

Um er að ræða starf á grundvelli 32. gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla.  Til aðstoðar dómurum eru ráðnir lögfræðingar sem fullnægja skilyrðum 2.-.6.tölul. 2.mgr.  29. gr. sömu laga og starfa þeir á ábyrgð dómstjóra. 

Nánari upplýsingar um starfsemi héraðsdómstólanna er að finna á  vef  dómstólanna www. dómstólar.is

 

Helstu verkefni löglærðra aðstoðarmanna eru eftirfarandi :

 • Meðferð útivistarmála í eigin nafni, þ. á m. áritun stefna og ritun dóma og úrskurða.
 • Áritun sektarboða og aðfararbeiðna.
 • Umsjón með reglulegu dómþingi í einkamálum, gjaldþrotamálum og sakamálum.
 • Frumskoðun sakamála, útgáfa fyrirkalls og þingfesting máls.
 • Ritun úrskurða / ákvarðana í eigin nafni í útburðar- og innsetningarmálum og gjaldþrotamálum, sem og úrskurða á grundvelli laga um skipti á dánarbúum, enda sé vörnum ekki haldið uppi.
 • Meðferð greiðsluaðlögunarmála og aðstoð við dómara í ágreiningsmálum vegna slíkra mála.
 • Meðferð sifjamála og vitnamála.
 • Aðstoð við samningu dóma og úrskurða í almennum einkamálum þar sem tekið er til varna, svo og aðstoð við samningu úrskurða í ágreiningsmálum er varða gjaldþrotaskipti, dánarbússkipti, sviptingu lögræðis, aðfaragerðir, nauðungarsölu og þinglýsingar.
 • Dómkvaðning matsmanna.

 

Aðstoðarmaður dómara þarf að búa yfir skipulagshæfileikum og vera sjálfstæður í starfi, ásamt því að vera sveigjanlegur og sýna færni í mannlegum samskiptum.

Laun eru í samræmi við ákvæði stofnanasamnings  Stéttarfélags lögfræðinga  og dómstólaráðs.

Æskilegt er að viðkomandi  hafi  reynslu af störfum innan dómskerfisins og geti hafið störf sem fyrst.

Ráðningin er tímabundin til 5 ára

Umsóknir skulu gilda í allt að  6 mánuði

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Upplýsingar veitir  Rannveig J. Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is.

Umsóknarfrestur til: 26. mars 2018