Deildarstjóri stoðþjónustu við Grunnskólann í Stykkishólmi

  • Stykkishólmur
  • Stykkishólmur, Ísland
  • 09/03/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Kennsla

Um starfið

Grunnskólinn í Stykkishólmi óskar eftir að ráða sérkennara eða þroskaþjálfa í stöðu deildarstjóra
stoðþjónustu. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2018.

Helstu verkefni
• Sérkennsla
• Gerð einstaklingsnámskráa og eftirfylgd með námi
• Samstarf við foreldra og fagaðila vegna málefna nemenda með sérþarfir
• Næsti yfirmaður stuðningsfulltrúa og kennara sem sinna sérkennslu

Hæfniskröfur
• Menntun í sérkennslufræðum, þroskaþjálfafræðum og/eða reynsla af kennslu nemenda með sérþarfir
• Reynsla af starfi í grunnskóla
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði
• Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir skólastjóri í síma 433 8178/895-3828 eða á netfangið berglind@stykk.is.

Skriflegum umsóknum skal skilað til skólastjóra ásamt ferilskrá fyrir 15. apríl 2018.