Framkvæmdastjóri lækninga Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins

  • Heilsugæslan
  • 09/03/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Sérfræðingar Stjórnendur

Um starfið

 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra lækninga. Leitað er eftir kraftmiklum, metnaðarfullum og farsælum stjórnanda. Framkvæmdastjóri lækninga situr í framkvæmdastjórn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og heyrir undir forstjóra. Starfshlutfall er 100% og er ráðið í starfið til 5 ára frá og með 1. maí n.k. eða eftir nánara samkomulagi. 

Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins aðgengilega, samfellda og alhliða heilsugæsluþjónustu. Þjónustan grundvallast á sérþekkingu á sviði heimilislækninga, hjúkrunar og heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarfi. 

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaðurinn í heilbrigðisþjónustunni þar sem öllum þörfum notenda er mætt og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. 

Flóknari vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur á sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og því hafa verið gerðar breytingar á skipulagi heilsugæslunnar sem miða að því að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og bæta vinnuumhverfi starfsmanna. Til að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með teymisvinnu sem grunnstef í starfseminni, ásamt innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar. 

Í breyttu skipulagi fær starfsfólk aukið sjálfstæði til að móta starfsemi og til að útfæra þjónustu sem mætir þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur samkvæmt mælingum og mati. 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins samanstendur af 15 heilsugæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsumdæmi, Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði, Heimahjúkrun HH, Þroska- og hegðunarstöð, Göngudeild sóttvarna og hælisleitenda, Geðheilsu-eftirfylgd/iðjuþjálfun, Geðheilsustöð Breiðholts ásamt miðlægri skrifstofu. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins starfa um 700 manns.

Helstu verkefni og ábyrgð
Stefnumótun og þróun, m.a. á sviði árangurs, gæða, aðgengis og öryggis í þjónustu.
Leiðtogi við framkvæmd stefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.
Innleiðing nýjunga og breytinga, s.s. teymisvinnu og straumlínustjórnunar.
Fagleg samhæfing og eftirlit á sviði lækninga.
Samhæfing, mælingar og mat á starfsemi.
Gerð og efling klínískra leiðbeininga.
Gæðaeftirlit.

Hæfnikröfur
Læknir með sérfræðileyfi í heimilislækningum.
Viðbótarnám í stjórnun æskilegt.
Stjórnunarreynsla og reynsla af stefnumótun í heilsugæslu og/eða annarri heilbrigðisþjónustu.
Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í starfi.
Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
Frumkvæði og áræðni. 
Vilji til að helga sig sýn og gildum heilsugæslunnar.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. 
Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. 
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Jafnframt skal fylla út eyðublaðið "Umsókn um læknisstöðu" og setja það í viðhengi. Umsóknareyðublaðið má nálgast á vef Embættis landlæknis (www.landlaeknir.is) undir útgefið efni. Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar hjá Embætti landlæknis.
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningar í laus störf. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 26.03.2018

Nánari upplýsingar veitir
Svanhvít Jakobsdóttir - svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5000