Hjúkrunardeildarstjóri

  • Landspítali
  • Ísland
  • 13/03/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Skrifstofustörf

Um starfið

Við leitum að kraftmiklum stjórnanda, sem hefur áhuga á að starfa með öldruðum, til að leiða og efla fjölbreytta starfsemi öldrunarlækningadeildar K1 Landakoti. Deildin er sjö daga deild, með 20 rúm, þar sem fram greining, meðferð og endurhæfing aldraðra.

Hjúkrunardeildarstjóri er yfirmaður hjúkrunar á deildinni, stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um málefni hjúkrunar. Hann setur markmið um gæði og öryggi og tryggir eftirfylgni. Einnig setur hann markmið um kennslu og rannsóknir í öldrunarhjúkrun. Hjúkrunardeildarstjóri hefur þríþætta ábyrgð sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagslega ábyrgð.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. maí 2018. Ráðið er í starfið til 5 ára, sbr. 9.gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.

Helstu verkefni og ábyrgð Í samráði við framkvæmdastjóra flæðisviðs en þau eru:
» Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun starfseminnar
» Starfsmannaábyrgð, þ.e. ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á deildinni
» Fjárhagsleg ábyrgð, þ.e. ábyrgð á rekstrarkostnaði deildarinnar

Í samráði við framkvæmdastjóra flæðisviðs en þau eru:
» Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun starfseminnar
» Starfsmannaábyrgð, þ.e. ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á deildinni
» Fjárhagsleg ábyrgð, þ.e. ábyrgð á rekstrarkostnaði deildarinnar

Hæfnikröfur » Farsæl stjórnunarreynsla
» Leiðtogahæfni
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni
» Frumkvæði og metnaður í starfi
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum

» Farsæl stjórnunarreynsla
» Leiðtogahæfni
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni
» Frumkvæði og metnaður í starfi
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og vísindavinnu ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni og sýn á starfið.

Umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunarráðs Landspítala. Viðtöl verða við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Mikilvægar leiðbeiningar til umsækjenda um starf hjúkrunardeildarstjóra

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 28.03.2018 Nánari upplýsingar Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, gudrakel@landspitali.is, 543 1000 LSH Skrifstofa flæðisviðs Fossvogi 108 Reykjavík