Tæknimaður

  • Loftorka Reykjavík ehf.
  • 02/03/2018
Fullt starf Sérfræðingar

Um starfið

Loftorka Reykjavík ehf óskar eftir að ráða verk eða tæknifræðing til starfa í starfstöð okkar í Miðhrauni 10, 210 Garðabæ.

Starfsvið:
• Tilboðs og uppgjörsmál.
• Undirbúningur og áætlunargerð.
• Mælingar og útsetningar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Byggingartæknifræðingur B.Sc. eða Byggingarverkfræðingur, M.Sc
• Reynsla af verkefnastjórnun og/eða vegagerð er kostur.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi.
• Góð íslenskukunnátta.

Loftorka Reykjavík ehf. er jarðvinnu og malbikunarverktaki sem starfar á höfuðborgarsvæðinu í framkvæmdum fyrir byggingar og opinbera aðila.

Umsóknir berist Loftorku Reykjavík ehf, á netfangið loftorka@loftorka.com
Upplýsingar veitir Andrés Sigurðsson í síma 893 2277

Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá.