Vinnueftirlitið - Vélar og tæki

 • Intellecta
 • Vinnueftirlitið, Reykjavík, Ísland
 • 02/03/2018
Fullt starf Rannsóknir Sérfræðingar

Um starfið

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða þrjá starfsmenn í öflugan hóp eftirlitsmanna.

Áherslur starfanna þriggja í sérhæfingu í eftirliti eru á eftirfarandi: Vélar og tæki, mannvirkjagerð og félagslegt vinnuumhverfi. Eftir starfsþjálfun fer starfið fram í teymi eftirlitsmanna með starfsstöð í Reykjavík. Næsti yfirmaður er sviðsstjóri. Starfshlutfall er 100% og fela störfin í sér ferðalög að hluta.

Útgáfudagur 01-03-2018

Umsóknarfrestur 19-03-2018

Númer 806660

Upplýsingar um fyrirtækið

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu og byggir starf sitt á samþættingu eftirlits, fræðslu og rannsókna. Vinnueftirlitið heyrir undir velferðarráðuneytið og starfar samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað nr. 46/1980. Hlutverk Vinnueftirlitsins er að stuðla að öruggu og heilsusamlegu vinnuumhverfi sem jafnan skal vera í samræmi við félagslega framþróun og bestu þekkingu á hverjum tíma. Sérstök áhersla er lögð á að efla markvisst vinnuverndarstarf á vinnustöðunum sjálfum. Gildi Vinnueftirlitsins eru frumkvæði, forvarnir og fagmennska.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.vinnueftirlit.is.

Helstu verkefni

 • Eftirlit með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á vinnustöðum
 • Rannsókn vinnuslysa
 • Eftirlit, leiðbeiningar og upplýsingagjöf á sviði vinnuverndar

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. véla- eða tæknimenntun
 • Reynsla á vinnumarkaði
 • Þekking og reynsla á sviði vinnuverndar er æskileg
 • Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu ritaðs máls
 • Frumkvæði, skipuleg vinnubrögð og sjálfstæði
 • Sveigjanleiki, góð samskipta- og samstarfshæfni
 • Góð almenn tölvufærni

Aðrar upplýsingar

Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar um störfin veita Svava Jónsdóttir sviðsstjóri (svava@ver.is) í síma 550 4600 og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 19. mars 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.