Vinnueftirlitið - Félagslegt vinnuumhverfi

 • Intellecta
 • Vinnueftirlitið, Reykjavík, Ísland
 • 02/03/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Rannsóknir Sérfræðingar

Um starfið

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða þrjá starfsmenn í öflugan hóp eftirlitsmanna.

Áherslur starfanna þriggja í sérhæfingu í eftirliti eru á eftirfarandi: Vélar og tæki, mannvirkjagerð og félagslegt vinnuumhverfi. Eftir starfsþjálfun fer starfið fram í teymi eftirlitsmanna með starfsstöð í Reykjavík. Næsti yfirmaður er sviðsstjóri. Starfshlutfall er 100% og fela störfin í sér ferðalög að hluta.

Útgáfudagur 01-03-2018

Umsóknarfrestur 19-03-2018

Númer 896130

Upplýsingar um fyrirtækið

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu og byggir starf sitt á samþættingu eftirlits, fræðslu og rannsókna. Vinnueftirlitið heyrir undir velferðarráðuneytið og starfar samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað nr. 46/1980. Hlutverk Vinnueftirlitsins er að stuðla að öruggu og heilsusamlegu vinnuumhverfi sem jafnan skal vera í samræmi við félagslega framþróun og bestu þekkingu á hverjum tíma. Sérstök áhersla er lögð á að efla markvisst vinnuverndarstarf á vinnustöðunum sjálfum. Gildi Vinnueftirlitsins eru frumkvæði, forvarnir og fagmennska.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.vinnueftirlit.is.

Helstu verkefni

 • Eftirlit með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á vinnustöðum
 • Rannsókn vinnuslysa
 • Eftirlit, leiðbeiningar og upplýsingagjöf á sviði vinnuverndar
 • Þátttaka í uppbyggingu og mótun eftirlits með félagslegum aðbúnaði á vinnustöðum

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. félagsfræði, hjúkrunarfræði eða sálfræði
 • Framhaldsmenntun á háskólastigi er æskileg
 • Þekking og reynsla á sviði vinnuverndar er æskileg
 • Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu ritaðs máls
 • Frumkvæði, skipuleg vinnubrögð og sjálfstæði
 • Sveigjanleiki, góð samskipta- og samstarfshæfni

Aðrar upplýsingar

Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar um störfin veita Svava Jónsdóttir sviðsstjóri (svava@ver.is) í síma 550 4600 og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 19. mars 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.