Yfirlæknir á kvennasviði svæfinga- og gjörgæslulækninga Landspítala

  • Landspítali
  • Ísland
  • 13/02/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Skrifstofustörf

Um starfið

Starf yfirlæknis á kvennasviði svæfinga- og gjörgæslulækninga Landspítala við Hringbraut er laust til umsóknar. Leitað er eftir sérfræðilækni með víðtæka reynslu og hæfni til að vera í forystu fyrir þjónustu við sjúklinga, umbótastarf, öryggismál og uppbyggingu mannauðs í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra, hjúkrunardeildarstjóra, aðra yfirlækna sviðsins og annað starfsfólk.

Yfirlæknirinn tekur þátt í störfum stjórnendateymis aðgerðarsviðs, en næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri aðgerðasviðs.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. apríl 2018 eða eftir samkomulagi. Ráðið er í starfið til 5 ára, sbr. 9.gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda. Gerð er krafa um helgun í starfi yfirlæknis.

Helstu verkefni og ábyrgð » Fagleg ábyrgð á svæfingum og deyfingum skjólstæðinga kvennadeildar Landspítala
» Þátttaka í áframhaldandi uppbyggingu, skipulagi og þróun svæfinga- og gjörgæslulækninga á Landspítala
» Vinna að frekari uppbyggingu á kennslu nemenda í heilbrigðisvísindagreinum og vísindastarfi á einingunni

» Fagleg ábyrgð á svæfingum og deyfingum skjólstæðinga kvennadeildar Landspítala
» Þátttaka í áframhaldandi uppbyggingu, skipulagi og þróun svæfinga- og gjörgæslulækninga á Landspítala
» Vinna að frekari uppbyggingu á kennslu nemenda í heilbrigðisvísindagreinum og vísindastarfi á einingunni

Hæfnikröfur » Íslensk sérfræðiviðurkenning í svæfinga- og gjörgæslulækningum
» Víðtæk reynsla af svæfingum, deyfingum og gjörgæslumeðferð við fæðingar og kvensjúkdóma. Viðbótarnám í svæfinga- og gjörgæslulækningum kvenna (Obstetric Anaesthesia) er æskilegt en ekki skilyrði
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum
» Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla er æskileg
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
» Hæfni og geta til að vinna í teymi
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

» Íslensk sérfræðiviðurkenning í svæfinga- og gjörgæslulækningum
» Víðtæk reynsla af svæfingum, deyfingum og gjörgæslumeðferð við fæðingar og kvensjúkdóma. Viðbótarnám í svæfinga- og gjörgæslulækningum kvenna (Obstetric Anaesthesia) er æskilegt en ekki skilyrði
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum
» Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla er æskileg
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
» Hæfni og geta til að vinna í teymi
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn skulu fylgja upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
Umsókn fylgi einnig kynningarbréf (2-4 blaðsíður) með framtíðarsýn umsækjenda varðandi starfið og sérgreinina auk rökstuðnings fyrir hæfni.
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti Ölmu D. Möller, framkvæmdastjóra aðgerðasviðs, LSH Skrifstofa aðgerðasviðs: Fv-10C.

Allar umsóknir eru sendar til mats hjá stöðunefnd lækna hjá Embætti landlæknis. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Mikilvægar leiðbeiningar til umsækjenda
www.landspitali.is/leidbeiningar/yfirlæknir

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn og setja viðhengi, en ítarlegri upplýsingar fyllist út í umsókn fyrir læknastöðu, sjá slóð hér fyrir neðan. Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis Landlæknis Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 26.02.2018 Nánari upplýsingar Alma Dagbjört Möller, almam@landspitali.is, 824 5824 Þórgunnur Hjaltadóttir, torghjal@landspitali.is, 825 5136 LSH Skrifstofa aðgerðasviðs Fossvogi 108 Reykjavík