Leikskólakennari/leiðbeinandi - Rauðhóll

 • Reykjavíkurborg
 • Reykjavík, Ísland
 • 12/03/2018
Fullt starf Önnur störf

Um starfið

Leikskólinn Rauðhóll

Leikskólakennari eða leiðbeinandi óskast til starfa í sumarafleysingu í leikskólanum Rauðhól í Norðlingaholti. Rauðhóll er tíu deilda leikskóli með þrjár starfsstöðvar, þar á meðal útikennslusvæði í Björnslundi. Áhersla er lögð á leikgleði, útikennslu og að skapa gott og fjölbreytt starfsumhverfi þar sem hver og einn fær að njóta sín, bæði börn og fullorðnir.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna undir stjórn deildarstjóra.

Hæfniskröfur

 • Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
 • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg
 • Áhugi á útikennslu
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Frumkvæði í starfi
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 19.3.2018
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Sólveig Vignisdóttir í síma 693-9812 og tölvupósti gudrun.solveig@reykjavik.is.

Rauðhóll
Sandavað 7
110 Reykjavík