Deildarstjóri - Hálsaskógur

 • Reykjavíkurborg
 • Reykjavík, Ísland
 • 12/03/2018
Fullt starf Kennsla

Um starfið

Leikskólinn Hálsaskógur

Erum við að leita að þér?

Deildarstjóri óskast til starfa í leikskólann Hálsaskóg sem er sex deilda leikskóli þar sem unnið er með umhverfismennt. Leikskólinn er grænfánaleikskóli og leggjum við áherslu á útikennslu og að börnin fái tækifæri til að njóta og upplifa. Við störfum eftir hugmyndafræði Mihaly Csikzentmihalyi um jákvæða sálfræði. Einnig erum við að innleiða Uppeldi til ábyrgðar.

Leikskólinn er sífelldri þróun og mótun og óskum við eftir deildarstjóra sem er tilbúin til að taka þátt í að þróa starfið með okkur og vera hluti af okkar faglega og skemmtilega samfélagi.

Starfið er laust nú þegar.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra, þ.m.t.:
 • Að bera ábyrgð á uppeldis- og menntunarstarfinu sem fram fer á deildinni.
 • Stjórnun, skipulagning og mat á starfi deildarinnar.
 • Að bera ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá.
 • Að bera ábyrgð á foreldrasamvinnu.

Hæfniskröfur

 • Leikskólakennaramenntun
 • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg
 • Færni í samskiptum
 • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 21.3.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásgerður Guðnadóttir í síma 411-3260 og tölvupósti asgerdur.gudnadottir@reykjavik.is.

Hálsaskógur
Hálsaseli 27
109 Reykjavík