Fullt starf

Sérfræðilæknir í gigtlækningum

Landspítali
Landspítali
Reykjavík, Rvk og nágrenni, Ísland

Um fyrirtækið

col-wide   

Starfslýsing:

Laust er til umsóknar fullt starf sérfræðilæknis í gigtlækningum. Við gigtlækningar starfa sérfræðilæknar í öflugu þverfaglegu teymi og í nánu samstarfi við aðrar fagstéttir.
 
Við sækjumst eftir sérfræðilækni með breiða þekkingu og reynslu í almennum lyflækningum og gigtlækningum. Starfið veitist frá 1. janúar 2018 eða eftir samkomulagi. Um fullt starf er að ræða en starfshlutfall getur þó verið samkvæmt nánara samkomulagi.
 
Helstu verkefni og ábyrgð
» Vinna á legu, dag- og göngudeild gigtlækninga
» Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir Landspítala
» Þátttaka í almennum lyflækningum sem fer að hluta fram á bráðalyflækningadeild.
» Þátttaka í vaktþjónustu gigtlækna
» Þátttaka í kennslu og rannsóknarstarfi
 
Hæfnikröfur
» Breið þekking og reynsla í almennum lyflækningum og gigtlækningum
» Reynsla af kennslu og rannsóknum
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
» Íslenskt sérfræðileyfi í almennum lyflækningum með gigtlækningar sem undirsérgrein
 
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert.
Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015.
Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir "laus störf". Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun (ljósrit eða rafræn skjöl) af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, Gerði Gröndal, yfirlækni, LSH gigtlækningar, E-7 Fossvogi.

Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Mikilvægar leiðbeiningar til umsækjenda
www.landspitali.is/leidbeiningar/serfraedilæknir

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn og setja viðhengi, en ítarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan.
 
Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis
 
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 25.09.2017
 
Nánari upplýsingar veitir
Gerður María Gröndal - gerdurgr@landspitali.is – 543 6452

LSH Gigtlækningar
Fossvogi
108 Reykjavík
Sérfræðilæknir í gigtlækningum
Landspítali