Fullt starf

Sérfræðilæknir í meltingarlækningum

Landspítali
Landspítali
Reykjavík, Rvk og nágrenni, Ísland

Um fyrirtækið

col-wide   

Starfslýsing:

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í meltingarlækningum á lyflækningasviði Landspítala. Við meltingarlækningar starfa sérfræðilæknar í öflugu þverfaglegu teymi og í nánu samstarfi við aðrar fagstéttir.

Við sækjumst eftir sérfræðilækni með breiða þekkingu og reynslu í almennum lyflækningum og meltingarlækningum. Starfshlutfall er 100% og er starfið laust frá 1. nóvember 2017 eða eftir samkomulagi.
 
Helstu verkefni og ábyrgð
» Vinna á legu-, speglunar- og göngudeild meltingarlækninga
» Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir Landspítala
» Þátttaka í vaktþjónustu meltingarlækna
» Þátttaka í kennslu læknanema, kandidata og deildarlækna
» Þátttaka í rannsóknarstarfi
» Þátttaka í almennum lyflækningum sem fer fram að hluta á bráðalyflækningadeild
 
Hæfnikröfur
» Breið þekking og reynsla í almennum lyflækningum og meltingarlækningum
» Reynsla af meðferð sjúklinga með bólgusjúkdóma í meltingarvegi æskileg
» Reynsla af kennslu
» Reynsla og áhugi á klínískum rannsóknum í meltingarlækningum mikils metin
» Góðir samskiptahæfileikar
» Íslenskt sérfræðileyfi í almennum lyflækningum og meltingarlækningum
 
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert.
Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir "laus störf". Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015.
Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun (ljósrit eða rafræn skjöl) af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, Einari Stefáni Björnssyni, yfirlækni meltingarlækninga, LSH Meltingarlækningar Hb-11H.

Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í starfið byggir einnig á þeim.

Mikilvægar leiðbeiningar til umsækjenda
www.landspitali.is/leidbeiningar/serfraedilæknir

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og setja viðhengi, en ítarlegri upplýsingar fyllist út í umsókn fyrir læknastöðu, sjá slóð hér fyrir neðan:
 
Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis
 
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 26.09.2017
 
Nánari upplýsingar veitir
Einar Stefán Björnsson - einarsb@landspitali.is - 543 6180

LSH Meltingarlækningar
Hringbraut
101 Reykjavík
 
Sérfræðilæknir í meltingarlækningum
Landspítali