Fullt starf

Yfirlæknir göngudeildar og ráðgjafarþjónustu í klínískri erfðafræði

Landspítali
Landspítali
Reykjavík, Rvk og nágrenni, Ísland

Um fyrirtækið

col-wide   

Starfslýsing:


Leitað er eftir sérfræðilækni í starf yfirlæknis göngudeildar og ráðgjafarþjónustu í klínískri erfðafræði á erfða- og sameindalæknisfræðideild með víðtæka reynslu og hæfni til að vera í forystu fyrir þjónustu við sjúklinga, stefnumótun og umbótastarf í nánu samstarfi við aðra stjórnendur. Á deildinni starfa um 30 manns en þar er m.a. veitt þjónusta á sviði klínískrar erfðafræði og erfðaráðgjöf, sameindaerfðarannsóknir og litningarannsóknir.
 
Yfirlæknir göngudeildar og ráðgjafarþjónustu tekur þátt í störfum stjórnendateymis rannsóknarsviðs en næsti yfirmaður er yfirlæknir erfða- og sameindalæknisfræðideildar.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. nóvember 2017 eða eftir samkomulagi. Ráðið er í starfið til 5 ára, sbr. 9.gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda. Gerð er krafa um helgun í starfi yfirlæknis.  

Helstu verkefni og ábyrgð
» Fagleg og dagleg ábyrgð á göngudeildar og ráðgjafarþjónustu í klínískri erfðafræði á erfða- og sameindalæknisfræðideild
» Vinna að frekari uppbyggingu og áframhaldandi þróun klínískrar erfða- og sameindalæknisfræði
» Tryggja árangursríkt samstarf við aðra starfsemi spítalans og samstarfsstofnanir
 
Hæfnikröfur 
» Leiðtogahæfni og faglegur metnaður
» Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
» Hæfni og geta til að vinna í teymi
» Stjórnunarreynsla æskileg
» Reynsla af kennslu- og vísindastörfum
» Íslenskt sérfræðileyfi í erfðalæknisfræði eða klínískri erfðafræði eða sambærilegt
 
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert.
Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir "laus störf". Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með framtíðarsýn umsækjenda varðandi starfið og sérgreinina auk rökstuðnings fyrir hæfni.


Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.

Mikilvægar leiðbeiningar til umsækjenda
www.landspitali.is/leidbeiningar/yfirlæknir

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og setja viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan.
 
Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 25.09.2017
 
Nánari upplýsingar veitir
Jón Jóhannes Jónsson - jonjj@landspitali.is – 543 5032

LSH Erfða- og sameindalæknisfræðideild
Hringbraut

 
Yfirlæknir göngudeildar og ráðgjafarþjónustu í klínískri erfðafræði
Landspítali