Fullt starf

Ártúnsskóli auglýsir

Reykjavíkurborg
col-wide   

Starfslýsing:

okkar frábæra starfshóp í Ártúnsskóla vantar umsjónarkennara
á yngsta stigi. Einnig er laust starf á skólasafni
skólans.

Ártúnsskóli er samrekinn leiksóli, grunnskóli og frístundaheimili
þar sem áhersla er lögð á að allir fái að njóta sín í
leik og starfi. Hlutverk Ártúnsskóla, í samvinnu við heimilin,
er að stuðla að alhliða þroska nemenda og leggja grunn að
virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi.

Einkunnarorð skólans eru Árangur-Virðing-Vellíðan.
Stefnt er að framúrskarandi árangri, virðing borin fyrir fólki
og umhverfi og fjölbreytileikanum fagnað. Skólinn leggur
áherslu á heildstæða móðurmálskennslu, umhverfismennt
og útikennslu, heilsueflingu, sköpun og lífsleikni.

Upplýsingar um störfin veitir Rannveig Andrésdóttir
(rannveig.andresdottir@rvkskolar.is), 411-7676
Upplýsingar um skólann má finna á artunsskoli.is
Ártúnsskóli auglýsir
Reykjavíkurborg