Fullt starf

Laus störf í Skaftárhreppi

Skaftárhreppur
col-wide   

Starfslýsing:

Laust er starf skipulags- og byggingarfulltrúa í Skaftárhreppi
sem er annað landstærsta sveitarfélag á Íslandi. Leitað er
eftir öflugum og hæfum einstaklingi sem hefur metnað og
áhuga á að byggja upp og þróa starfð.

Skipulags- og byggingarfulltrúi fer með framkvæmd skipulagsog byggingarmála samkvæmt lögum og sinnir verkefnum í
samstarf við sveitarstjórn og skipulagsnefnd sveitarfélagsins
ásamt því að vinna náið með sveitarstjóra.

Helstu verkefni:
• Móttaka skipulags- og byggingarerinda
• Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulagsnefndar
• Úttektir, mælingar og vettvangsathuganir
• Útgáfa byggingarleyfa, framkvæmdaleyfa og stöðuleyfa.
• Umsagnir vegna útgáfu rekstrar og/eða starfsleyfa
• Yfrferð uppdrátta
• Skráning fasteigna og stofnun lóða.
• Áætlanagerð vegna verklegra framkvæmda á vegum sveitarfélagsins.
• Umsjón með skjalavistun er varðar skipulags og byggingarmál
og tryggja virkni gæðakerfs stjórnkerfs byggingarfulltrúa.

Umsækjendur skulu fullnægja menntunar- og hæfniskröfum
7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 25. gr. mannvirkjalaga nr.
160/2010.

Þekking og reynsla af skipulags- og byggingarmálum og
opinberri stjórnsýslu er mikilvæg, einnig að viðkomandi haf
iðnmenntun sem bakgrunn.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfð.
Umsóknir ásamt fylgigögnum skal senda á netfangið sveitarstjori@klaustur.is. Umsóknarfrestur er til 1. ágúst nk.
 
Laus störf í Skaftárhreppi
Skaftárhreppur