Fullt starf

Starf yfirmanns tæknideildar Stykkishólmsbæjar er laust til umsóknar

Stykkishólmur
col-wide   

Starfslýsing:

Stykkishólmsbær auglýsir lausa til umsóknar stöðu yfirmanns
tæknideildar Stykkishólmsbæjar sem jafnframt
er byggingar- og skipulagsfulltrúi. Undir tæknideild fellur
rekstur áhaldahúss, rekstur fasteigna Stykkishólmsbæjar
og mannvirkja Stykkishólmshafnar. Um er að ræða mjög
spennandi starf í áhugaverðu samfélagi. Leitað er eftir
öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn
að þróa starfið á traustum grunni.. Byggingarfulltrúi ber
m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu
eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu
og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa. Ráðið verður
í starfið frá og með 1.september n.k. eða eftir nánara samkomulagi

Um er að ræða 100% starf og er umsóknarfrestur
til og með 31. júlí nk.

Samkvæmt auglýsingunni er starfssvið byggingarfulltrúa
eftirfarandi:

• Framkvæmd skipulags- og byggingarmála.
• Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og
útreikningar.
• Undirbúningur- og eftirfylgni funda skipulags- og
byggingarefndar.
• Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar, sem
sinna verkefnum á sviði byggingarmála.
• Umsjón framkvæmda og eignaumsýslu í sveitarfélaginu.
• Önnur verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi menntun og
löggildingu samkvæmt ákvæðum 8. og 25.grein mann
virkjalaga nr.160/2010 og uppfylli kröfur 7. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010.
• Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda mikilvæg..
• Þekking og reynsla af úttektum og mælingum.
• Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og
byggingarreglugerð.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og
samskiptahæfileikar.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Umsókn á að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga við
Samband íslenskra sveitarfélaga.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn á netfangið
sturla@stykkisholmur.is eigi síðar en 31. júlí nk. Umsókninni
þarf að fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf þar sem
umsækjandi gerir sérstaklega grein fyrir hæfni til starfans
út frá ofangreindum hæfnikröfum. Umsækjendur eru beðnir
um að tilgreina a.m.k. tvo umsagnaraðila í umsókn sinni.

Nánari upplýsingar veitir Sturla Böðvarsson , bæjarstjóri
Stykkishólmi í síma 433-8100/863-8888 eða tölvupósti: eða
tölvupósti sturla@stykkisholmur.is.
Starf yfirmanns tæknideildar Stykkishólmsbæjar er laust til umsóknar
Stykkishólmur