Vegagerðin
Ísland

Um fyrirtækið

Verk- eða tæknifræðingur Reykjavík

col-narrow-left   
col-narrow-right   
col-wide   

Starfslýsing:

Laust er til umsóknar starf verk- eða tæknifræðings á hafnadeild. Um 100% starf er að ræða. Æskilegt er að viðkomandi sé með starfsreynslu en gjarnan er tekið við
umsóknum frá yngra fólki með nýleg próf.

Starfssvið:
• Verkefnastjórn á sviði hafnagerðar
• Hönnun hafnamannvirkja
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Verk- eða tæknifræðingur
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Starfsreynsla á sviði hönnunar og eftirlits æskileg
• Þekking á hafnagerð æskileg
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar
báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun
Vegagerðarinnar eru konur með umbeðnar hæfniskröfur
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins við
viðkomandi stéttarfélag.

Umsóknarfrestur er til 2. maí 2017.
Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið starf@vegagerdin.is. Í umsókn komi fram persónulegar upplýsingar ásamt starfsferilskrá og upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Áss Grétarsson, framkvæmdastjóri, í síma 522 1420.
Öllum umsóknum um starfið verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.