Reykjanesbær
Rvk og nágrenni, Ísland

Um fyrirtækið

Sérkennslufulltrúi/deildarstjóri

col-narrow-left   
col-narrow-right   
col-wide   

Starfslýsing:

Reykjanesbær óskar eftir að ráða sérkennslufulltrúa/deildarstjóra við skólaþjónustu fræðslusviðs bæjarins. Skólaþjónustan gegnir veigamiklu hlutverki á fræðslusviði en þar starfa í þverfaglegu teymi kennsluráðgjafar, sálfræðingar og talmeinafræðingar. Áhersla er lögð á að þjónustan mótist af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni nemenda óháð því hver það er sem veitir þjónustuna. Þannig er velferð nemenda ávallt höfð að leiðarljósi.
 
Starfssvið sérkennslufulltrúa/deildarstjóra:
  • Stýrir þverfaglegu teymi skólaþjónustunnar og hefur yfirumsjón með skipulagi á starfsemi hennar í samráði við yfirsálfræðing
  • Fer með faglega forystu í málefnum og skipulagi sérkennslu og hefur umsjón með framkvæmd hennar í grunnskólum þ.m.t. sérúrræðum sem rekin eru á vegum bæjarins
  • Annast úthlutanir á fjármagni til sérkennslu í samræmi við stefnu og verklagsreglur fræðslusviðs og fjárúthlutanir hverju sinni
  • Hefur umsjón með skimunum á undirstöðuþáttum náms og veitir ráðgjöf um íhlutun
  • Veitir sérkennslufræðilega ráðgjöf við skólastjórnendur, kennara og foreldra
Menntunar- og hæfniskröfur:
  • Kennaramenntun og framhaldsnám í sérkennslufræðum
  • Reynsla á sviði almennrar kennslu og sérkennslu
  • Fagþekking á málefnum nemenda með sérþarfir og regluverki skólaþjónustu
  • Góð samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
  • Reynsla af stjórnun innan skólakerfisins æskileg
 
Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl 2017.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Helgi Arnarson, helgi.arnarson@reykjanesbaer.is og Gyða M. Arnmundsdóttir, gyda.m.arnmundsdottir@reykjanesbaer.is.