Vegagerðin
Ísland

Um fyrirtækið

VERKFRÆÐINGUR EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR

col-narrow-left   
col-narrow-right   
col-wide   

Starf:

Verkfræði: Ýmislegt tengt verkfræði

Starfslýsing:

VERKFRÆÐINGUR EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR Á HÖNNUNARDEILD

Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi eða byggingartæknifræðingi á hönnunardeild. Um er að ræða fullt starf, við hönnun umferðarmannvirkja. 
 
Á hönnunardeild vinna um 18 manns við ýmis hönnunar-, þróunar- og rannsóknarverkefni, sem tengjast umferðarmannvirkjum. 
 
Við erum að leita eftir verkfræðingi sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi verkefni á sínu fagsviði frá frumstigum hönnunar til framkvæmda. Fjölmörg verkefni eru framundan varðandi uppbyggingu vegakerfisins á Íslandi. Um er að ræða spennandi starf við hönnun vega í krefjandi umhverfi, um fjallvegi, firði og í þéttbýli. 
 
 
Starfssvið
 Vinna við hönnun vega, verkefnastjórn hönnunar, verkefni tengd viðhaldi vega auk þátttöku í rannsóknarverkefnum tengdum umferðarmannvirkjum. 
 
 
Menntunar- og hæfniskröfur 
  • Byggingarverkfræðingur, M.Sc. eða byggingartæknifræðingur B.Sc 
  • Þekking og reynsla í notkun teikni- og hönnunarforrita 
  • Reynsla af verkefnastjórnun er kostur 
  • Hæfni í mannlegum samskiptum 
  • Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu 
  • Frumkvæði og faglegur metnaður 
  • Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi 
  • Góð íslenskukunnátta 
  • Kunnátta í ensku og einhverju Norðurlandamáli
 
Starfið hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun Vegagerðarinnar eru konur með umbeðnar menntunar- og hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

 Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 3. apríl 2017.
Umsóknir berist á netfangið starf@vegagerdin.is.  Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. 
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Valur Guðmundsson, forstöðumaður hönnunardeildar (gudmundur.v.gudmundsson@vegagerdin.is) í síma 522 1000.
 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.