OJK
Ísland

Um fyrirtækið

Sölufulltrúi stóreldhúsasvið

col-narrow-left   
col-narrow-right   
col-wide   

Starfslýsing:

OJ&K/Sælkeradreifng óskar efir að ráða öflugann starfsmann tl sölustarfa á stóreldhúsasviði.

Starfð fellst í heimsóknum tl viðskiptavina og að leita nýrra sóknarfæra.
Leitað er efir einstaklingi með mikinn drifkraf sem er tlbúin að takast á við
krefandi verkefni.
Um framtðarstarf er að ræða. Fullum trúnaði er heitð.


Hæfniskröfur:
- Reynsla af sölustörfum æskileg
- Þekking á veitnga – og matvælaiðnaði
- Matreiðslumenntun æskileg
- Skipulögð vinnubrögð
- Áræðanleiki og frumkvæði

- Framúrskarandi samskiptahæfni

Umsókn ásamt ferilskrá óskast send á netfangið ooj@ojk.is eigi síðar en 31.mars n.k