Snæfellsbær


Um fyrirtækið

Íþróttakennari og verkefnastjóri í sérkennslu

col-narrow-left   
col-narrow-right   
col-wide   

Starfslýsing:

Grunnskóli Snæfellsbæjar er þriggja starfstöðva grunnskóli
með 250 nemendur. Starfstöðvar hans eru í Ólafsvík, á
Hellissandi og á Lýsu. Nánari upplýsingar um skólann eru á
heimasíðu hans, á slóðinni http://www.gsnb.is/
Íþróttakennara vantar á starfstöðvarnar í Ólafsvík og á
Hellissandi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf grunnskólakennara.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og góðir skipulagshæfileikar.
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi.


Verkefnastjóra vantar við skólann (allar starfstöðvar), sinnir
50% starfi í verkefnastjórn og 50% kennslu. Hann skipuleggur
og stjórnar nýbúa-, sér- og stuðningskennslu skólans eftir
hugmyndafræði skóla án aðgreiningar í góðri samvinnu við
stjórnendur skólans.

Helstu verkefni:
• Er í forystu um gerð einstaklingsnámskráa og er ráðgefandi
aðili við gerð þeirra.
• Er almennum kennurum skólans faglegur ráðgjafi um skipulag
kennslu.
• Leggur fyrir greiningar og prófanir.
• Samskipti við stoðaðila skólans.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf grunnskólakennara.
• Framhaldsnám í sérkennslufræðum.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og góðir skipulagshæfileikar.
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Snæfellsbæjar eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Umsóknir sendist fyrir 5. apríl 2017 til skólastjóra Grunnskóla
Snæfellsbæjar, Ennisbraut 11, 355 Snæfellsbæ eða á netfangið
hilmara@gsnb.is. Í þeim skulu koma fram upplýsingar um
menntun, réttindi og starfsreynslu.

Frekari upplýsingar veitir Hilmar Már Arason í síma 894 9903
eða hilmara@gsnb.is.