Landspítalinn
Reykjavík, Rvk og nágrenni, Ísland

Um fyrirtækið

Iðjuþjálfar - Iðjuþjálfun Landspítala

col-narrow-left   
col-narrow-right   
col-wide   

Starfslýsing:

Viltu vinna með skemmtilegu fólki þar sem þú færð tækifæri til að öðlast víðtæka þekkingu innan fagsins? 
Við Iðjuþjálfun eru laus 4 störf. Iðjuþjálfun er með starfsemi í Fossvogi, Grensási, Kleppi, Landakoti, barna- og unglingageðdeild (BUGL), Laugarási, Reynimel og við Hringbraut. Á einingunum starfa um 45 iðjuþjálfar í þverfaglegu teymi og nánu samstarfi við aðrar fagstéttir. 

Við viljum ráða faglega og metnaðarfulla iðjuþjálfa sem eru jákvæðir og eiga auðvelt með að vinna í teymi. Lögð er rík áhersla á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og veitt er góð aðlögun. Velkomið að kíkja í heimsókn, áhugasamir hafið samband við Sigrúnu Garðarsdóttur, yfiriðjuþjálfa. 

STÖRFIN SEM UM RÆÐIR ERU Á EFTIRFARANDI EININGUM: 
Á Grensásdeild, afleysingarstaða frá 1. maí 2017 til 31. ágúst 2018, 100% starfshlutfall eða eftir samkomulagi. 
Á bráðadeildum í Fossvogi og við Hringbraut, tvær stöður, 100% starfshlutfall eða eftir samkomulagi. Stöðurnar eru lausar nú þegar. 
Á barna- og unglingageðdeild (BUGL), ein staða, 80% starfshlutfall eða eftir samkomulagi. Staðan er laus nú þegar.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Ábyrgð á þeirri iðjuþjálfun sem hann veitir og mat á árangri meðferðar 
» Skráning og skýrslugerð 
» Fræðsla og skipulagning starfa aðstoðarfólks iðjuþjálfa á deild/um 
» Fræðsla til sjúklinga og aðstandenda 
» Þátttaka í þverfaglegu samstarfi/teymi 
» Þátttaka í fagþróun

Starfskröfur:

Bs próf í iðjuþjálfun eða sambærilegt próf 
» Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðhorf 
» Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
» Íslenskt starfsleyfi sem iðjuþjálfi

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir "laus störf". Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. 

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.
Sjá nánari upplýsingar um starfsstöðvar Iðjuþjálfunar
Starfshlutfall er 80 - 100%
Umsóknarfrestur er til og með 03.04.2017

Nánari upplýsingar veitir
Sigrún Garðarsdóttir, sigrgard@landspitali.is, 543 9108 og 825 5072