Landspítalinn
Reykjavík, Rvk og nágrenni, Ísland

Um fyrirtækið

Félagsráðgjafi óskast við Kvenna og Barnasvið Landspítala

col-narrow-left   
col-narrow-right   
col-wide   

Starfslýsing:

Félagsráðgjafi óskast í fullt starf við barnadeildir Landspítala. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð
Á barnadeildum er veitt þjónusta börn og fjölskyldur veikra og/ eða fatlaðra barna til 18 ára aldurs. 

Verkefni félagsráðgjafa felast fyrst og fremst í að veita sjúklingum og fjölskyldum þeirra félagsráðgjafameðferð, stuðning, upplýsingar og aðstoð vegna erfiðra veikinda. Unnið er í teymisvinnu og nánu samstarfi við aðra heilbrigðisstarfsmenn.

Starfskröfur:

Félagsráðgjafamenntun áskilin ásamt starfsleyfi 
» Sérþekking á málaflokkunum er eftirsóknarverð 
» Sérþekking á fjölskyldumeðferð er eftirsóknarverð 
» Fjölbreytt starfsreynsla frá félags- og/ eða heilbrigðisþjónustu er æskileg 
» Framúrskarandi samskiptahæfileikar eru skilyrði, sem og framsýni og metnaður í starfi

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir "laus störf". Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Valið verður úr hópi umsækjenda á grundvelli viðtala og framlagðra gagna. 
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til Önnu Rósar Jóhannesdóttur, yfirfélagsráðgjafa, LSH 34C við Hringbraut.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 03.04.2017

Nánari upplýsingar veitir
Anna Rós Jóhannesdóttir, annajoh@landspitali.is , 543 4082, 825 3748
Helga Sól Ólafsdóttir, helgasol@landspitali.is, 825 3544