Seltjarnarnesbær
Ísland

Um fyrirtækið

Yfirþroskaþjálfi óskast

col-narrow-left   
col-narrow-right   
col-wide   

Starfslýsing:


Íbúðarkjarninn Sæbraut 2 Seljarnarnesi óskar að ráða yfirþroskaþjálfa til starfa sem fyrst.

Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í starf yfirþroskaþjálfa á heimili fatlaðs fólks. Um er að ræða 90-100% starf og er starfið laust nú þegar.

Áhersla er lögð á einstaklingsmiðaða aðstoð með velferð og lífsgæði íbúa að leiðarljósi.


Helstu verkefni:
Verkstjórn, gerð þjónustuáætlana, eftirfylgd þeirra og samræming faglegs starfs
Persónulegur stuðningur og ráðgjöf við íbúa
Er staðgengill forstöðumanns
Tekur þátt í samstarfi við tengdar stofnanir og aðstandendur í samráði við forstöðumann

Menntun, reynsla og hæfni:
Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi
Reynsla af starfi með einhverfu fólki er æskileg
Reynsla af skipulagi faglegs starfs
Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
Hreint sakavottorð

Umsóknarfestur er til og með 26. mars 2017

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásrún Jónsdóttir, forstöðuþroskaþjálfi, í síma 869 0775 eða með því að senda tölvupóst á asrun.jonsdottir@seltjarnarnes.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á heimasíðu Seltjarnarnes á www.seltjarnarnes.is

– Störf í boði. Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá