Landspítalinn
Reykjavík, Rvk og nágrenni, Ísland

Um fyrirtækið

Hjúkrunarfræðingur á móttöku svæfingadeildar við Hringbraut

col-narrow-left   
col-narrow-right   
col-wide   

Starf:

Heilbrigðisþjónusta: Hjúkrun

Starfslýsing:

Hjúkrunarfræðingur á móttöku svæfingadeildar við Hringbraut

Hefur þú áhuga á svæfingarhjúkrun?
Óskað er eftir faglegum og metnaðarfullum hjúkrunarfræðingi til starfa á móttökum svæfingadeildar á Hringbraut. Hér er kjörið tækifæri fyrir hjúkrunarfræðing sem hefur áhuga á námi í svæfingahjúkrun til að kynnast starfinu.

Starfið er laust 1. apríl 2017 eða eftir nánara samkomulagi og er um dagvinnu að ræða. Við bjóðum einstaklingsaðlagaða þjálfun, eftir þörfum hvers og eins, á góðum vinnustað sem er í fararbroddi í faglegu starfi og þróun.

Á svæfingadeild Landspítala starfa um 35 svæfingahjúkrunarfræðingar við fjölbreytt og krefjandi verkefni, í nánu samstarfi við fagfólk í öðrum sérgreinum. Svæfingadeild heyrir undir aðgerðasvið sem annast rekstur skurðstofa, gjörgæsludeilda, Blóðbanka, dauðhreinsunardeildar auk speglunardeildar.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Móttaka sjúklinga fyrir aðgerðir
» Aðstoð við undirbúning og ísetningu deyfinga, æðaleggja og verkjameðferða
» Vöktun sjúklinga
» Ákveður, skráir og veitir hjúkrunarmeðferð í samráði við þarfir skjólstæðinga og ber ábyrgð á meðferð, samkvæmt starfslýsingu og vinnureglum deildar


Hæfnikröfur
» Faglegur metnaður
» Góð samskiptahæfni
» Sjálfstæði í vinnubrögðum
» Áhugi á svæfingahjúkrun
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir "laus störf". Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall er 80 - 100%
Umsóknarfrestur er til og með 27.03.2017

Nánari upplýsingar veitir
Margrét Pálsdóttir, margretp@landspitali.is, 824 5226
Þórgunnur Hjaltadóttir, torghjal@landspitali.is, 825 5136
LSH Svæfing H
Hringbraut
101 Reykjavík