Landspítalinn
Reykjavík, Rvk og nágrenni, Ísland

Um fyrirtækið

Yfirlæknir barnaskurðlækninga á Barnaspítala Hringsins

col-narrow-left   
col-narrow-right   
col-wide   

Starf:

Heilbrigðisþjónusta: Læknir

Starfslýsing:

Starf yfirlæknis barnaskurðlækninga á Barnaspítala Hringsins á Landspítala er laust til umsóknar. Yfirlæknir er leiðtogi og hefur þríþætta ábyrgð sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og rekstrarábyrgð. Yfirlæknir gegnir mikilvægu hlutverki í kennslumálum og uppbyggingu vísindastarfs.

Leitað er eftir sérfræðilækni með víðtæka reynslu og hæfni til að vera í forystu fyrir þjónustu við sjúklinga, umbótastarf, öryggismál og uppbyggingu mannauðs í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra og annað starfsfólk. Gerð er krafa um helgun í starfi yfirlæknis. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið 1. október 2017 eða eftir nánara samkomulagi. Ráðið er í starfið til 5 ára, sbr. 9.gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.

Á Barnaspítala Hringsins Landspítala er veitt sérhæfð heilbrigðisþjónusta fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Lögð er áhersla á þverfaglega samvinnu til að tryggja öryggi barna og fjölskyldna þeirra á spítalanum.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun sérgreinar barnaskurðlækninga í samráði við framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviðs og framkvæmdastjóra lækninga
» Fjárhagsleg ábyrgð, þ.e. ábyrgð á rekstrarkostnaði einingarinnar, í samráði við framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviðs
» Starfsmannaábyrgð, þ.e. ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á einingunni, í samráði við framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviðs
» Yfirlæknir tekur þátt í vöktum og bakvöktum barnaskurðlækna

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í barnaskurðlækningum
» Færni í stjórnun tengt faglegri ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagslegri ábyrgð
» Leiðtogahæfileikar og geta til að leiða umbótastarf og breytingar
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum og sýn til framtíðar á þeim sviðum
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Hæfni og geta til að starfa í teymi

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi skurðlækna og ríkisins 2015. Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir "laus störf". Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með framtíðarsýn umsækjenda varðandi starfið og sérgreinina auk rökstuðnings fyrir hæfni.

Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, Lindu Kristmundsdóttur, framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviðs, LSH 21D við Hringbraut.

Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.

Mikilvægar leiðbeiningar til umsækjenda
www.landspitali.is/leidbeiningar/yfirlæknir

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og setja viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan.
Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 27.03.2017
Nánari upplýsingar veitir
Linda Kristmundsdóttir, lindakr@landspitali.is, 824 5997
Anna Dagný Smith, annads@landspitali.is, 825 3675
LSH Skrifstofa kvenna- og barnasviðs
Hringbraut
101 Reykjavík

Mikilvægar krækjur varðandi ráðningar:
 - Upplýsingar til þeirra sem sækja um sérfræðilæknisstörf, yfirlæknisstörf.
 - Upplýsingar til þeirra sem sækja um stöðu sérfræðinga í hjúkrun, hjúkrunardeildarstjóra og yfirljósmóður.
 - Leiðbeiningar til umsækjenda vegna umsókna um sérfræðilæknisstörf og yfirlæknisstörf