Eignamiðlun

Eignamiðlun ehf er elsta starfandi fasteignasala á Íslandi stofnuð árið 1957. 

Starfsfólk Eignamiðlunar býr yfir mikilli reynslu og sérþekkingu á sviði fasteignaviðskipta. Meðal viðskiptavina fyrirtækisins má nefna einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir, banka, sparisjóði, hið opinbera og sveitarfélög. Stærstu verkefni fyrirtækisins eru sala á íbúðar- og atvinnuhúsnæði og verðmöt á fasteignum. Reynsla, heiðarleiki og þekking á fasteignamarkaðnum eru grunnur að farsælum viðskiptum

Eignamiðlun Grensásvegur, Reykjavík, Ísland
09/03/2018
Fullt starf
Elsta starfandi fasteignasala landsins óskar eftir að ráða öflugan aðila í 100% starf. Um er að ræða fjölbreytt starf í lifandi umhverfi. HELSTU VERKEFNI • Skjalavinnsla, útvegun skjala og gagna • Undirbúningur fyrir kaupsamningsgerð og uppgjör • Samskipti við viðskiptavini • Önnur tilfallandi verkefni HÆFNISKRÖFUR • Haldbær reynsla af sambærilegum störfum • Geta unnið undir álagi • Skipulagshæfileikar • Góð hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund • Góð tölvufærni • Hreint sakavottorð Umsóknir óskast sendar til jenny@eignamidlun.is Umsóknarfrestur er til og með 20. mars. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.