Fréttablaðið

Fréttablaðið
16/02/2018
Fullt starf
VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM AÐILA TIL AÐ SJÁ UM RANNSÓKNIR, GREININGU OG ÚRVINNSLU GAGNA FYRIR FRÉTTABLAÐIÐ, FRÉTTABLAÐIÐ.IS, MARKAÐINN OG GLAMOUR.  KONUR JAFNT SEM KARLAR ERU HVÖTT TIL AÐ SÆKJA UM.   Starfs- og ábyrgðarsvið   Rannsóknir og greiningar Söfnun, úrvinnslu og útgáfa upplýsinga Framsetning á gögnum Skýrslugjöf Menntun- og hæfniskröfur   Háskólapróf sem nýtist í starfi Reynsla af öflun, greiningu og úrvinnslu gagna Reynsla af framsetningu og miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Góð íslenskukunnátta Færni í mannlegum samskiptum Umsókn ásamt kynningarbréfi skal senda á umsoknir@frettabladid.is fyrir 1. mars. Nánari upplýsingar veitir Elmar Hallgríms Hallgrímsson á elmar@frettabladid.is 
Fréttablaðið 365 miðlar ehf, Skaftahlíð, Reykjavík, Ísland
09/02/2018
Fullt starf
Auglýsingadeild Fréttablaðsins óskar eftir röskum sölumanni á stærsta prentmiðil landsins.   Helstu kröfur: - Reynsla af sölumennsku æskileg. - Góð almenn tölvukunnátta. - Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi. - Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum. - Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.   Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á: www.365.is   undir "laus störf"   Umsóknarfrestur er til og með 3. mars. Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.