Barnaverndarstofa

Barnaverndarstofa
16/03/2018
Vaktavinna
Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi í sérúrræði undir stjórn Stuðla? Starfið felur í sér vinnu með unglingum þar sem starfsfólk fær þjálfun í viðurkenndum aðferðum eins og ART (Aggression Replacement Training). Um er að ræða átta til tíu 100% stöður í vaktavinnu til allt að tveggja ára. Starfsstöð verður á höfuðborgarsvæðinu. Starfssvið Starfið felst m.a. í: • Samveru og samskiptum við unglinga. • Samskiptum við foreldra. • Tómstundastarfi með unglingum. • Einstaklingsbundnum stuðningi við unglingana í meðferð í samvinnu við yfirmenn og sálfræðinga. Persónulegir eiginleikar Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða samskiptahæfni, sveigjanleika, jákvætt viðhorf til skjólstæðinga, áhuga á meðferðarstörfum og skipulögð vinnubrögð. Hæfnikröfur • Reynsla af vinnu með unglinga er æskileg t.d. í meðferðar-, tómstunda- eða íþróttastarfi. • Umsækjendur þurfa að geta tileinkað sér þá meðferðarnálgun og þær verklagsreglur sem unnið er eftir á Stuðlum. • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. • Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi. Nánari upplýsingar um starfið er hægt að fá hjá Funa Sigurðssyni, forstöðumanni Stuðla, í síma 530 8800 eð funi@bvs.is. Störfin eru auglýst með fyrirvara um að hentugt húsnæði finnist fyrir starfsemina. Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat forstöðumanns Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum SFR og ríkisins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Auglýsingin gildir í 6 mánuði frá birtingu. Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og fyrri störf. Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is . Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl 2018.