Steypustöðin

  • Iceland
Steypustöðin ehf. er einkahlutafélag stofnað 1947 og hefur því starfað í yfir 60 ár. Á þeim tíma hefur hún framleitt steypu í fjölda stórbygginga, íbúðarhúsa og fjölmargar brýr svo dæmi séu tekin. Steypustöðin ehf. leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum sínum ávallt trausta og góða þjónustu á hagkvæmu verði, enda hefur fyrirtækið verið í fararbroddi í íslenskum byggingariðnaði frá upphafi.
Steypustöðin ehf. framleiðir steinsteypu í mannvirki af öllum stærðum og gerðum, auk þess sem húsbyggjendum býðst mynstursteypa í stéttir og stíga, bæði lituð og ólituð. Reynslan sýnir að steypan frá Steypustöðinni ehf. hefur staðist tímans tönn með sóma og hefur viðhaldskostnaður verið í lágmarki. Um það vitna fjölmargir ánægðir viðskiptavinir og yfir 3 milljónir rúmmetra af steinsteypu í íslenskum mannvirkjum. Það segir sína sögu að opinberir aðilar og stórfyrirtæki hafa í yfir 50 ár treyst Steypustöðinni ehf. fyrir framleiðslu á steypu í fjölmargar viðamiklar stórbyggingar hér á landi.