Sunnulækjarskóli

Sunnulækjarskóli var settur í fyrsta sinn 23. ágúst 2004. Skólinn þjónar ört stækkandi hverfi í suðurhluta Selfoss og mun í endanlegri mynd verða heildstæður grunnskóli. Veturinn 2009-10 verða 1. – 9. bekkur við skólann og fjöldi nemenda um 450.

Með skólasetningu 2004 var 1. áfangi skólahúsnæðisins tekinn í notkun og 2. áfangi var síðan tekinn í notkun haustið 2007. Húsið teiknuðu Hilmar Þór Björnsson, Finnur Björgvinsson og Sigríður Ólafsdóttir. Elísabet Jóhannsdóttir gaf skólanum nafn, en efnt var til opinnar samkeppni um að nefna hinn nýja skóla á vordögum 2004.

Hugmyndavinnan á bak við skólann var byggð á svokölluðu „design down“ ferli, þar sem einstaklingar af ýmsum sviðum samfélagsins mynduðu samstarfshóp sem vann að undirbúningi skólabyggingarinnar. 

Umsjón með vinnu samstarfshópsins hafði Auður B. Kristinsdóttir, ráðgjafi.

Sunnulækjarskóli Selfoss, Ísland
16/03/2018
Fullt starf
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar stöður deildarstjóra miðstigs og deildarstjóra elsta stigs. Staða deildarstjóra miðstigs er ný staða en starf deildarstjóra elsta stigs er afleysing til eins árs vegna námsleyfis. Starfssvið   Deildarstjóri er þátttakandi í stjórnunarteymi skólans ásamt skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og öðrum deildarstjórum. Hann ber ábyrgð á skólahaldi á viðkomandi skólastigi og daglegum verkefnum því tengdu. Deildarstjóri fylgist með nýjungum á sviði kennslu og er leiðandi í faglegri umræðu. Menntunar og hæfniskröfur Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi í grunnskóla, góða skipulagshæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar. Við val á umsækjanda verður tekið mið af menntun og fyrri starfsreynslu. Í skólanum eru um 680 nemendur og þar er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymiskennslu kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Störfin henta jafnt konum sem körlum. Nánari upplýsingar má finna á   heimasíðu skólans Umsóknarfrestur er til 3. apríl 2018 en ráðið er í stöðurnar frá 1. ágúst 2018. Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 800 Selfoss.