Myndlistaskólinn í Reykjavík

Markmið skólans er að efla grunnmenntun á sviði sjónlista og að miðla sem best þekkingu í verklegum og fræðilegum þáttum til nemenda. Með kennslu barna, unglinga og framhaldsskólanemenda undirbýr skólinn nemendur sína fyrir störf jafnt á sviði myndlistar sem innan annarra greina sjónlista. Tilgangurinn með því að bjóða upp á símenntun á þessu sviði er tvíþættur. Annars vegar að gefa fólki sem starfar að sjónlistum kost á að halda menntun sinni og þjálfun við og hinsvegar að gera þá nemendur sína sem hafa annars konar grunnmenntun og starfa á öðrum vettvangi hæfari listnjótendur.
Myndlistaskólinn
Myndlistaskólinn í Reykjavík, Hringbraut 121, 101 Reykjavík, sími 551 1990, fax 551 1926. Netfang: mir@mir.is. Kennitala: 460269-4079.

Myndlistaskólinn í Reykjavík er sjálfseignarstofnun sem er rekinn af myndlistarmönnum. (Samþykktir/skipulagsskrá) og Lög Félags Myndlistaskólans í Reykjavík.