Nordisk Innovation er en av 12 organisasjoner under Nordisk Ministerråd og har som formål å styrke innovasjonsevnen og konkurransekraften i de nordiske landene gjennom økt samarbeid og partnerskap mellom bedrifter i de nordiske landene. Ut fra samme formål arbeider Nordisk Innovation for å styrke samarbeidet mellom offentlige organisasjoner i de nordiske landene. Nordisk Innovation har kontorsted i Oslo og har 25 ansatte.