Mannvit

Mannvit er eitt stærsta fyrirtæki landsins á sviði tæknilegrar ráðgjafar og nýsköpunar. Hjá okkur starfar öflugur hópur reynslumikilla verkfræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks með fjölþætta reynslu á flestum sviðum verkfræðiþjónustu. Mannvit veitir trausta og faglega ráðgjöf sem byggir á hálfrar aldar þekkingu og reynslu.

Við erum sérhæfð í þjónustu á sviði verkfræði, jarðvísinda, umhverfismála, upplýsingatækni og byggingarefnarannsókna. Við tökum að okkur verkefnastjórnun og heildarumsjón verkefna. Þjónustunni er skipt í þrjá kjarna: orku, iðnað og mannvirki.

Mannvit
17/03/2018
Fullt starf
 Viðkomandi þarf að geta sinnt verkefnum tengdum loftræstihönnun. Menntunar- og hæfnikröfur   Tæknimenntun eða háskólamenntun á sviði verkfræði. Góðir skipulags- og samskiptahæfi leikar. Reynsla í hönnun loftræstikerfa í Revit og/eða MagiCad er kostur. Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum. Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Umsóknarfrestur er til og með 30. mars . Sótt er um störfi n á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is, og eru umsækjendur vinsamlegast beðnir um að láta ferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn. Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, mannauðsstjóri í netfanginu mannaudssvid@mannvit.is.
Mannvit
17/03/2018
Fullt starf
Gæðastjóri stuðlar að og styður við stöðugar umbætur í starfsemi Mannvits. Gæðastjóri fer með gæða-, umhverfis, vinnuverndar- og öryggismál og ber ábyrgð á að viðhalda og þróa stjórnunarkerfi fyrirtækisins ásamt úttektum og eftirfylgni. Menntunar- og hæfnikröfur: Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Reynsla og þekking í rekstri stjórnunarkerfa skv. ISO 9001. Þekking á ISO 14001 og/eða OHSAS 18001 er kostur. Reynsla af verkefnastjórnun er kostur. Gott vald á ritaðri og talaðri íslensku og ensku. Leiðtogahæfni, góð samskiptafærni og jákvætt viðhorf. Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi. Umsóknarfrestur er til og með 30. mars. Sótt er um störfi n á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is, og eru umsækjendur vinsamlegast beðnir um að láta ferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn. Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, mannauðsstjóri í netfanginu mannaudssvid@mannvit.is. 
Mannvit
16/03/2018
Fullt starf
Mannvit óskar eftir að ráða hljóðtæknimann á mannvirkjasvið. Meðal verkefna eru hljóðvistarhönnun bygginga, kortlagning hávaða og hljóðmælingar. Menntunar- og hæfnikröfur M.Sc. gráða í verkfræði með sérhæfingu í hljóðvist. Æskilegt að viðkomandi hafi starfsreynslu tengt hljóðvistarhönnun og/eða hljóðmælingum. Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum. Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku, ensku og helst einnig á einu norðurlandamáli. Umsóknarfrestur er til og með 30. mars. Sótt er um störfi n á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is, og eru umsækjendur vinsamlegast beðnir um að láta ferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn. Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, mannauðsstjóri í netfanginu mannaudssvid@mannvit.is. 
Mannvit
16/03/2018
Afleysingarstarf
Mannvit óskar eftir að ráða bókara í afleysingar í eitt ár frá og með maí 2018. Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu og reynslu af bókhaldi og Navision. Starfið felst í færslu bókhalds, afstemmingum og aðstoð við uppgjör. Hæfnikröfur: Góð þekking og reynsla af bókhaldsstörfum. Reynsla af verkbókhaldi. Þekking og reynsla af Navision. Nákvæm og vönduð vinnubrögð. Frumkvæði, sjálfstæði og hæfni í mannlegum samskiptum. Umsóknarfrestur er til og með 30. mars. Sótt er um störfi n á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is, og eru umsækjendur  vinsamlegast beðnir um að láta ferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn. Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, mannauðsstjóri í netfanginu mannaudssvid@mannvit.is.
Mannvit
16/03/2018
Fullt starf
Mannvit óskar eftir að ráða reyndan brunahönnuð á mannvirkjasvið. Viðkomandi þarf að geta tekið að sér alhliða brunahönnun mannvirkja og hafa staðgóða og fjölbreytta reynslu af slíkri hönnun. Menntunar- og hæfnikröfur M.Sc. gráða í verkfræði með sérhæfingu í brunahönnun. Æskilegt að viðkomandi hafi 5-10 ára starfsreynslu af brunahönnun. Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum. Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku, ensku og helst einnig á einu norðurlandamáli. Mannvit tekur jafnframt vel á móti umsóknum um sumarstarf fyrir nemendur sem eru nú þegar í námi eða stefna á framhaldsnám í brunahönnun. Umsóknarfrestur er til og með 30. mars. Sótt er um störfi n á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is, og eru umsækjendur vinsamlegast beðnir um að láta ferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn. Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, mannauðsstjóri í netfanginu mannaudssvid@mannvit.is.   
Mannvit
16/03/2018
Fullt starf
Mannvit óskar eftir að ráða byggingartæknifræðing eða verkfræðing á svið samgangna og veitna. Viðkomandi þarf að geta sinnt verkefnum í veituhönnun, með sérstaka áherslu á hönnun veitna í þrívíddarhönnunarforritum. Einnig þarf viðkomandi að geta sinnt öðrum verkefnum sem snúa að þéttbýlistækni. Menntunar- og hæfnikröfur B.Sc. eða M.Sc. gráða í byggingarverkfræði eða tæknifræði (áhersla á samgöngur og veitur er æskileg). Æskilegt er að viðkomandi hafi a.m.k. 3 ára starfsreynslu. Reynsla í veituhönnun (fráveita, vatnsveita og hitaveita) er æskileg. Þekking á þrívíddarhönnunarforritum (Autocad Civil 3d eða Microstation Inroads) er æskileg. Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum. Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku, ensku og helst einnig á einu norðurlandamáli. Umsóknarfrestur er til og með 30. mars. Sótt er um störfi n á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is, og eru umsækjendur  vinsamlegast beðnir um að láta ferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn. Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, mannauðsstjóri í netfanginu mannaudssvid@mannvit.is.
Mannvit
16/03/2018
Fullt starf
Mannvit óskar eftir að ráða reyndan burðarþolshönnuð, sem getur tekið að sér alhliða burðarþolshönnun og hefur staðgóða og fjölbreytta reynslu af slíkri hönnun. Menntunar- og hæfnikröfur M.Sc. gráða í verkfræði eða B.Sc. gráða í byggingartæknifræði með sérhæfingu í burðarþoli. Æskilegt að viðkomandi hafi að lágmarki 3 ára starfsreynslu af hönnun burðarvirkja. Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af vinnu með FEM-reiknilíkön. Reynsla af BIM hönnun og þekking á Tekla Structures er kostur. Reynsla af hönnunarstjórn og verkefnastjórn er kostur. Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum. Umsóknarfrestur er til og með 30. mars. Sótt er um störfi n á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is, og eru umsækjendur vinsamlegast beðnir um að láta ferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn. Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, mannauðsstjóri í netfanginu mannaudssvid@mannvit.is.