HH Ráðgjöf

HH Ráðgjöf hóf starfsemi sína árið 2005. Fyrirtækið er í einkaeigu.

HH Ráðgjöf veitir viðskiptavinum sínum heildarlausnir bæði á sviði ráðningar- og bókhaldsþjónustu og eru fagmennska, persónuleg þjónusta og vönduð vinnubrögð einkunnarorð okkar. Mikil áhersla er lögð á að starfsmenn fyrirtækisins fái alla þá þjálfun sem hægt er að veita og einungis eru ráðnir til starfa einstaklingar með mikla þekkingu og reynslu á því sviði sem þeir starfa við hjá HH Ráðgjöf. Ennfremur hefur það verið okkur mikið kappsmál að nýta tæknina til fullnustu og var af þeim sökum m.a. sérskrifaður hugbúnaður fyrir ráðningarþjónustuna sem hefur verulega þýðingu varðandi gæði þjónustunnar og gerir okkur kleift að finna á mun markvissari hátt en ella rétta einstaklinginn fyrir rétta starfið. Einnig hefur reynst ákaflega vel og mælst mjög vel fyrir hjá viðskiptavinum okkar sú stefna að vinna hratt og örugglega og hraða ráðningarferlinu eins og unnt er.

Viðskiptavinir HH Ráðgjafar eru af öllum stærðum og gerðum, allt frá einyrkjum til stærstu fyrirtækja landsins.

Fyrirtækið hefur verið í örum vexti allt frá stofnun þess og hafa viðtökur verið afar góðar, jafnt hjá fyrirtækjum sem og einstaklingum. Starfsmenn HH Ráðgjafar eru nú orðnir 6 talsins og er þar valinn maður í hverju rúmi. Þannig hefur safnast fyrir hjá fyrirtækinu gríðarleg þekking og reynsla á sviði starfsmannamála, ráðninga og bókhaldsmálum.
HH Ráðgjöf
09/03/2018
Fullt starf
Málmsmíðafyrirtæki óskar eftir að ráða starfsmann á skrifstofu. Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 16:00. Starfssvið: Færsla og umsjón verkbókhalds Reikningagerð Færsla fjárhagsbókhalds Teiknivinna í Autocad og Inventor Tilfallandi skrifstofustörf Hæfniskröfur: Reynsla af sambærilegum störfum Góð almenn tölvukunnátta Þekking á Autocad kostur Reynsla af bókhaldsstörfum Hæfni í mannlegum samskiptum Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
HH Ráðgjöf
02/03/2018
Fullt starf
Söluráðgjafi Ferðaþjónustufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða söluráðgjafa til starfa. Fyrirtækið býður uppá vandaðar, sérhannaðar ferðir um Ísland fyrir erlenda ferðamenn. Um fullt starf er að ræða. Starfssvið: Hönnun og sala á vönduðum ferðum um Ísland. Samskipti við erlendar ferðaskrifstofur og söluaðila sem sérhæfa sig í lúxus-ferðum fyrir efnameiri aðila. Gerð ferðagagna. Önnur tilfallandi störf. Hæfniskröfur: Reynsla af hönnun og sölu ferða um Ísland. Framúrskarandi enskukunnátta i ræðu og riti. Mjög góð tölvukunnátta, einkum á Word, Excel og Outlook. Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund. Nákvæm vinnubrögð, sjálfstæði, frumkvæði og hugmyndaauðgi. Háskólamenntun sem nýtist í starfinu kostur.
HH Ráðgjöf
23/02/2018
Fullt starf
Heildverslun á sviði matvæla óskar eftir að ráða öflugan sölumann á stóreldhúsasvið. Um fullt starf er að ræða. Helstu verkefni: Viðhald og öflun nýrra viðskiptavina Heimsóknir í fyrirtæki,stofnanir og mötuneyti Tilboðs- og samningagerð Þátttaka í áætlanagerð Undirbúningur og eftirfylgni Hæfniskröfur: Menntun og/eða reynsla á sviði matreiðslu, bakstri eða kjötvinnslu kostur Reynsla af sölustörfum á fyrirtækjamarkað kostur Góð almenn tölvukunnátta Góð enskukunnátta Hæfni í mannlegum samskiptum Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð Fyrirtækið sérhæfir sig í innflutningi, sölu og dreifingu á vörum til matvöruverslana, mötuneyta og veitingahúsa.