Skrifstofa Alþingis

  • Nauthólsvegur, 101 Reykjavík, Ísland
Skrifstofa Alþingis
16/03/2018
Fullt starf
Ritstjóri vefs Alþingis Skrifstofa Alþingis auglýsir laust til umsóknar starf vefritstjóra á skrifstofu Alþingis. Hlutverk vefritstjóra er meðal annars gerð og framsetning efnis á vef Alþingis og öðrum vefjum á vegum þingsins. Vefritstjóri á samstarf við flesta starfsmenn skrifstofunnar.  Helstu verkefni og ábyrgð Ritstjórn og dagleg umsjón vefs Alþingis. Þátttaka í þróun vefs Alþingis. Gerð og framsetning upplýsinga-, fræðslu- og kynningarefnis á vef. Upplýsingagjöf til almennings og fjölmiðla. Aðstoð við kynningar-, fræðslu- og útgáfumál skrifstofunnar.  Önnur verkefni tengd upplýsingagjöf og fræðslu. Þátttaka í innlendu og alþjóðlegu samstarfi. Hæfnikröfur Háskólapróf á framhaldsstigi sem nýtist í starfi.  Starfsreynsla af sambærilegu starfi æskileg. Ríkir samskiptahæfileikar og færni til að vinna með öðrum. Geta til að vinna hratt og undir álagi. Færni til að tjá sig í ræðu og riti. Mjög gott vald á íslensku og ensku, auk þess sem gott vald á einu Norðurlandamáli er kostur.  Færni í ljósmyndun og myndvinnslu. Færni í notkun samfélagsmiðla Frekari upplýsingar um starfið Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi forseta Alþingis og Félags starfsmanna Alþingis.  Sótt er um starfið í gegnum ráðningarkerfi Orra. Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjandi rökstyður hæfni sína í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Skrifstofa Alþingis hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.  Gildi skrifstofu Alþingis eru: Þjónustulund - Fagmennska - Samvinna. Starfshlutfall er 100% Umsóknarfrestur er til og með  03.04.2018 Nánari upplýsingar veitir Solveig Jónsdóttir -  solveig@althingi.is  - 563-0500 AL Almannatengsl Vonarstræti 8 150 Reykjavík
Skrifstofa Alþingis
16/03/2018
Fullt starf
Skrifstofa Alþingis leitar að skjalastjóra til að leiða þróun skjalamála Alþingis. Hlutverk hans er að hafa umsjón með skjalastjórnun og skjalavörslu skrifstofunnar í samræmi við skjalastefnu hennar. Starfið er fjölbreytt og snertir öll starfssvið skrifstofunnar. Starfið gerir kröfu um frumkvæði og sjálfstæði í starfi ásamt góðri hæfni í mannlegum samskiptum. Á skrifstofu Alþingis starfa um 110 starfsmenn.  Helstu verkefni og ábyrgð Umsjón og þróun skjalastjórnunar á skrifstofu Alþingis. Umsjón og þróun rafræns skjalakerfis. Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn um skjalavörslu og skjalastjórnun. Skipulagning og framkvæmd fræðslu um skjalamál. Hæfnikröfur Háskólamenntun á sviði skjalastjórnunar eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi. Starfsreynsla á sviði skjalastjórnunar.  Haldgóð þekking á rafrænum skjalakerfum . Góð samskiptahæfni og geta til að leiða vinnu annara.  Góðir skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð. Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt. Færni til að tjá sig í ræðu og riti. Þekking á gæðastjórnun og reynsla af innleiðingu gæðakerfa er kostur. Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli. Frekari upplýsingar um starfið Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi forseta Alþingis og Félags starfsmanna Alþingis. Sótt er um starfið í gegnum ráðningarkerfi Orra. Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjandi rökstyður hæfni sína í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Skrifstofa Alþingis hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Gildi skrifstofu Alþingis eru: Þjónustulund - Fagmennska - Samvinna. Starfshlutfall er 100% Umsóknarfrestur er til og með  03.04.2018 Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon -  tm@althingi.is  - 563-0500
Skrifstofa Alþingis
16/03/2018
Fullt starf
Fjármála- og rekstrarstjóri Alþingis    Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir fjármála- og rekstrarstjóra sem hefur umsjón með fjármálum, almennum rekstri, upplýsingatækni og rekstri eigna Alþingis. Fjármála- og rekstrarstjóri á sæti í yfirstjórn skrifstofunnar ásamt skrifstofustjóra og varaskrifstofustjóra. Á skrifstofu Alþingis starfa um 110 starfsmenn. Fjármála- og rekstrarstjóri hefur umsjón með rekstraráætlun Alþingis og gerð þess hlutar fjármálastefnu, fjármálaáætlunar og fjárlagafrumvarps er varðar rekstur Alþingis og stofnana þess. Helstu verkefni og ábyrgð Umsjón með fjármálum og almennum rekstri Alþingis.  Samskipti við þingmenn og starfsmenn Alþingis og aðila utan þess er tengjast rekstri þingsins. Forusta um fagleg vinnubrögð í þeim málaflokkum sem fjármála- og rekstrarstjóri hefur umsjón með.  Umsjón með fasteignum Alþingis og öðrum eignum þess. Þátttaka í starfi stjórnenda skrifstofu Alþingis. Þátttaka í innlendu og alþjóðlegu samstarfi. Hæfnikröfur Meistaranám í viðskiptafræði, hagfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi. Marktæk starfs- og stjórnunarreynsla, þ.m.t. reynsla af mannaforráðum. Skipulags- og stjórnunarhæfileikar. Reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð. Frumkvæði og sjálfstæði í starfi. Fullt vald á íslensku, gott vald á ensku og einu Norðurlandamáli í ræðu og riti. Færni í framsetningu talna og gagna. Sveigjanleiki, þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum. Geta til að vinna undir álagi. Frekari upplýsingar um starfið Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi forseta Alþingis og Félags starfsmanna Alþingis. Sótt er um starfið í gegnum ráðningarkerfi Orra. Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjandi rökstyður hæfni sína í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Skrifstofa Alþingis hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Gildi skrifstofu Alþingis eru: Þjónustulund - Fagmennska - Samvinna. Starfshlutfall er 100% Umsóknarfrestur er til og með  03.04.2018 Nánari upplýsingar veitir Helgi Bernódusson -  hbern@althingi.is  - 563-0500