Kópavogsbær

 • Rvk og nágrenni , Iceland
Starfsmannastefna Kópavogsbæjar nær til allra þeirra sem ráðnir eru í þjónustu Kópavogsbæjar.

Í starfsmannastefnu bæjarins má finna lýsingu á þeim almennu kröfum sem gerðar eru til starfsmanna svo hægt sé að veita megi íbúum Kópavogs eins góða þjónustu og mögulegt er.
Starfsmannastefnan á að tryggja starfsmönnum starfskilyrði og möguleika á að vaxa og dafna í starfi. Leitast skal við að skapa starfsmönnum aðstæður til að samræma starf og fjölskyldulíf.
 • Um réttindi og starfskjör
  Um starfskjör, réttindi og skyldur starfsmanna bæjarins er farið eftir lögum, ákvæðum kjarasamninga og/eða ráðningarsamninga, sbr. 57. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 og VI. kafla samþykktar um stjórn Kópavogsbæjar.
  Starfsmannastefna þessi nær einnig til þeirra starfsmanna Kópavogsbæjar, sem eru í stéttarfélögum, sem gera kjarasamninga á grundvelli laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur.
 • Markmið
  • að ráða hæft, áhugasamt og traust starfsfólk og hjálpa því til að vaxa og dafna í starfi.
  • að tryggja góða vinnuaðstöðu fyrir starfsmenn, þar sem aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustað eru í sem bestu horfi.
  • að jákvætt viðmót, gagnkvæm virðing og traust ríki milli starfsmanna. Sama gildir um samskipti starfsmanna og kjörinna fulltrúa.
  • að starfsfólk eigi kost á fræðslu og endurmenntun, sem eykur þekkingu þess í starfi.
  • að auðvelda starfsmönnum að samræma fjölskylduábyrgð og starf.
  • að markmið bæjarstjórnar séu starfsmönnum ávallt ljós og að þeir séu vel upplýstir um verkefni sín og skyldur og það stjórnkerfi sem þeir eru hluti af.
  • að treysta góð samskipti starfsmanna Kópavogsbæjar og bæjarbúa.
Kópavogsbær
16/03/2018
Fullt starf / hlutastarf
Grunnskólar   Frístundaleiðbeinendur í Vatnsendaskóla Heimilisfræðikennari í Snælandsskóla   Kennarar í Vatnsendaskóla  Kennari á eldra stigi í Smáraskóla   Kennari í Kópavogsskóla  · Kópavogsskóli - kennarar fyrir skólaárið  2018-2019 · Myndmenntakennari óskast í Snælandsskóla Samfélagsfræðikennari í Salaskóla  Sérkennari í Hörðuvallaskóla  Sérkennari í Snælandsskóla   Starfsfólk í Álfhólsskóla fyrir skólaárið  2018-2019  Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla  Þroskaþjálfi/sérkennari í Salaskóla Leikskólar Deildarstjóri í Læk  Leikskólakennari á Grænatúni  Leikskólakennari/leiðbeinandi í sérkennslu í Læk  Velferðarsvið Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk  Starfsmenn í þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk  Annað   Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Karl    Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari upplýsingar.
Kópavogsbær Álfhólsskóli, Álfhólsvegur, Kópavogur, Ísland
16/03/2018
Fullt starf / hlutastarf
Við í Álfhólsskóla erum að leita að lífsglöðum og áhugasömum starfsmönnum til þátttöku í skemmtilegu skólastarfi. Álfhólsskóli er heildstæður grunnskóli með um 640 nemendur og 120 starfsmenn. Skólinn byggir á langri hefð fyrir framsæknu og árangursríku skólastarfi þar sem áhersla hefur verið lögð á þátttöku í margs konar þróunarverkefnum. Í skólanum eru námsver fyrir einhverfa nemendur og skólinn er móðurskóli í Kópavogi fyrir börn af erlendum uppruna. Í Álfhólsskóla eru allir kennarar og nemendur í 5. -10. bekk með spjaldtölvur og mikil áhersla lögð á skapandi starf með fjölbreyttum kennsluháttum og nám við hæfi hvers og eins óháð menningarlegum bakgrunni. Einkunnarorð skólans eru: menntun ? sjálfstæði - ánægja. Ráðningarhlutfall og tími Umsjónarkennarar á yngsta stig 80-100% stöður, framtíðarstörf Umsjónarkennarar á miðstigi 100% stöður, tímabundin og framtíðarstörf Sérkennarar, 100% störf í sérkennslu á miðstigi og í sérdeild fyrir einhverfa, framtíðarstörf Tónmenntakennari 100% starf, framtíðarstarf Stuðningsfulltrúar 65 -100% störf Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl 50%, framtíðarstörf Ráðningartími er frá 1. ágúst 2018 Nánari upplýsingar Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ og starfsmannafélagi Kópavogs. Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá grunnskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði. Einungis er hægt að sækja um starfið á vef Kópavogsbæjar   www.kopavogur.is Umsóknarfrestur er til og með 29. mars Upplýsingar gefur Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri eða Einar Birgir Steinþórsson aðstoðarskólastjóri í síma 4413800. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið   sigrunb@kopavogur.is Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störfin.
Kópavogsbær
09/03/2018
Fullt starf / hlutastarf
Leikskólar   Leikskólakennari eða starfsmaður í Læk      Grunnskólar Heimilisfræðikennari í Snælandsskóla    Kennari á eldra stigi í Smáraskóla    Kennari í Kópavogsskóla    Kennari í Snælandsskóla    Myndmenntakennari óskast í Snælandsskóla    Samfélagsfræðikennari í Salaskóla    Sérkennari í Hörðuvallaskóla    Sérkennari í Snælandsskóla    Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla  Velferðarsvið   Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk    Starfsmenn í þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks    Starfsmenn óskast í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk      Annað   Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Karl    Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari upplýsingar
Kópavogsbær Kópavogur, Ísland
02/03/2018
Fullt starf / hlutastarf
Grunnskólar · Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl Salaskóla · Heimilisfræðikennari í Snælandsskóla · Kennari í Kópavogsskóla · Kennari í Snælandsskóla · Myndmenntakennari óskast í Snælandsskóla · Sérkennari í Snælandsskóla · Skólaliði í mötuneyti og ræstingar í Salaskóla Leikskólar · Leikskólakennari/verkefnisstjóri í Læk · Leikskólinn Lækur óskar eftir deildarstjóra Velferðarsvið · Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk · Starfsmenn óskast í íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk Annað · Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari upplýsingar.
Kópavogsbær Kópavogur, Ísland
23/02/2018
Fullt starf / hlutastarf
Leikskólar · Aðstoð í eldhúsi í Baugi · Deildarstjóri í Austurkór · Leikskólakennari/leiðbeinandi í Austurkór · Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór Grunnskólar · Bókasafns- og upplýsingafræðingur í Hörðuvallaskóla · Forfallakennari í Kársnesskóla · Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl Kópavogsskóla · Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl Salaskóla · Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl Vatnsendaskóli · Skólaliði í mötuneyti og ræstingar í Salaskóla Velferðarsvið · Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks í Kópavogi · Starfsmenn óskast í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk í Kópavogi Annað · Skipulagsfræðingur á skipulags- og byggingardeild · Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs · Verkefnastjóri á framkvæmdadeild Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari upplýsingar