Garðabær

  • Garðabær er sjötta fjölmennasta sveitarfélag landsins og þar starfa um 1000 manns. Garðabær rekur fjölmargar þjónustustofnanir.

  • Garðabær leggur áherslu á að ráða þann hæfasta hverju sinni og viðhafa hverju sinni vandaða stjórnsýsluhætti við ráðningar. Ráðningu skal byggja á kröfu um menntun, reynslu, færni og hæfni í mannlegum samskiptum.

  • Lögð er áhersla á skýrt og greinargott ráðningaferli þar sem réttmætis og áreiðanleika er gætt.

  • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað. Athugið að grunnskráning jafngildir ekki umsókn.

Garðabær Garðabær, Ísland
16/03/2018
Fullt starf / hlutastarf
Álftanesskóli • Umsjónarkennari á elsta stig • Umsjónarkennari á miðstig • Leiðbeinandi á tómstundaheimili Hofsstaðaskóli • Sérkennari • Umsjónarkennari Urriðaholtsskóli • Deildarstjórar á leikskólastig • Grunnskólakennarar á yngsta stig • Íþróttakennari á yngsta stig • Leikskólakennarar á leikskólastig • Sérkennslustjóri á leikskóla- og yngsta stig • Starfsfólk á leikskólastig Bæjarból • Deildarstjóri • Verkefnisstjóri yfir hreyfingu • Starfsmaður í eldhús Holtakot • Deildarstjóri • Leikskólakennari Lundaból • Leikskólakennari Miðskógar - heimili fatlaðs fólks • Starfsmaður - 60% starfshlutfall Fjölskyldusvið • Starfsmenn í félagslega liðveislu Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
Garðabær Garðabær, Ísland
16/03/2018
Fullt starf
Laus er til umsóknar staða skólastjóra Álftanesskóla sem er grunnskóli fyrir nemendur í 1. - 10. bekk. Nemendur skólans eru ríflega 400. Unnið er samkvæmt hugmyndafræði og vinnubrögðum "Uppeldi til ábyrgðar - uppbygging sjálfsaga". Hefðir í skólanum, svo sem ,,útileikarnir" að hausti, tengjast m.a. staðsetningu skólans nálægt fjöru og fallegri náttúru. Sjá nánar um skólastarfið á vef skólans,   alftanesskoli.is .   Í Garðabæ er lögð rík áhersla á sjálfstæði skóla, fjölbreytni og valfrelsi sem felst meðal annars í því að foreldrar hafa fullt frelsi um val á skóla fyrir börn sín. Skólastjóri tekur þátt í að móta metnaðarfullt skólasamfélag Garðabæjar með uppbyggilegum og framsýnum hætti.   Helstu verkefni: Að vera faglegur leiðtogi Að bera faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfi skólans, stjórna daglegri starfsemi og hafa forgöngu um mótun og framgang stefnu skólans Að vinna náið með starfsfólki að því að skapa frjótt námsumhverfi fyrir alla nemendur Að leiða og hvetja starfsfólk með það að markmiði að tryggja sem best vellíðan og árangur hvers og eins   Menntunar- og hæfniskröfur: Kennaramenntun og leyfisbréf til kennslu réttindi í grunnskóla Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi Reynsla af kennslu Reynsla af starfsmannastjórnun og rekstri Frumkvæði og vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi Góðir skipulagshæfileikar, lipurð og færni í samskiptum Áhugi og reynsla í að leiða þróunarstarf ásamt sveigjanleika og víðsýni   Umsókninni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá um störf umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og verkefni sem hann hefur unnið að og geta varpað ljósi á færni hans til að sinna starfi skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð með hugmyndum umsækjanda um starfið og hvernig hann sér Álftanesskóla þróast undir sinni stjórn.   Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2018.   Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl 2018.   Nánari upplýsingar um starfið veita   Katrín Friðriksdóttir, forstöðumaður fræðslu- og menningarsviðs, s.525 8500,   katrinf@gardabaer.is , og Kristín Sigurðardóttir, verkefnastjóri skólaskrifstofu, s. 525 8500,   kristinsig@gardabaer.is .   Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og   Skólastjórafélag s Íslands. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á ráðningarvef Garðabæjar   https://starf.gardabaer.is .
Garðabær Garðabær, Ísland
09/03/2018
Fullt starf
• Umsjónarkennari • Skólaliði Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
Garðabær Garðabær, Ísland
02/03/2018
Fullt starf / hlutastarf
Flataskóli • Bókasafns- og upplýsingafræðingur • Tónmenntakennari og kórstjóri • Umsjónarkennari á miðstigi • Skólaliði Kirkjuból • Starfsmaður í eldhúsi frá kl. 08:45-13:30 Lundaból • Leikskólakennari eða þroskaþjálfi Íþróttamiðstöðvar Garðabæjar • Ásgarður - eftirlit og ræsting • Sumarstörf við sundlaugar Garðabæjar Öldrunar- og heimaþjónusta sumarafleysingar • Dagþjálfun Ísafoldar • Jónshús, félags- og íþróttastarf fyrir eldri borgara Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is .
Garðabær Garðabær, Ísland
02/03/2018
Sumarstarf
GARÐABÆR AUGLÝSIR LAUS TIL UMSÓKNAR EFTIRFARANDI SUMARSTÖRF ÁRIÐ 2018 FYRIR UNGT FÓLK GARÐYRKJUDEILD  ALMENN GARÐYRKJUSTÖRF Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2000 eða fyrr. FLOKKSTJÓRAR VIÐ GARÐYRKJU Umsjón með garðyrkjuhópum. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr. STÖRF Í SLÆTTI Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2000 eða fyrr. FLOKKSTJÓRI VIÐ SLÁTT Umsjón með sláttuhóp og tækjabúnaði. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr. FJÖLBREYTT SUMARSTÖRF Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2001 eða fyrr. Hægt er að sækja um í umhverfishópum, fjölbreytt störf á stofnunum, störf í leikskólum, skapandi sumarstörf, atvinnutengd frístundarúrræði fyrir fötluð ungmenni, sem stuðningur við fatlað fólk og á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga. VERKEFNASTJÓRI, AÐSTOÐARMAÐUR VERKEFNASTJÓRA OG FLOKKSTJÓRAR Stuðningur við fatlað fólk Verkefnastjóri skal helst vera með þroskaþjálfamenntun og reynslu af störfum með fötluðu fólki. Aðstoðarmaður verkefnastjóra skal helst vera með þroskaþjálfamenntun og reynslu af störfum með fötluðu fólki. Skapandi sumarstörf Starf aðstoðarmanns verkefnastjóra felst í skipulagningu og stýringu á vinnu ungmenna í skapandi sumarstarfi í samvinnu við verkefnastjóra. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr. Flokkstjórar í leikskólum Störfin felast í skipulagningu og stýringu í samvinnu við leikskólastjóra á vinnu ungmenna á aldrinum 17 – 20 ára sem eru við sumarstörf í leikskólum. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr. Flokkstjórar umhverfishópa Störfin felast í að stýra hópum ungmenna við almenn garðyrkjustörf. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr. BÓKASAFN Almenn afgreiðslustörf, aðstoð við upplýsingaleit o.fl. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2000 eða fyrr. HÖNNUNARSAFN ÍSLANDS Flokkun safngripa, gagnaskráning, móttaka gesta o.fl. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2000 eða fyrr. STÖRF Á HEIMILI FATLAÐS FÓLKS Aðstoða þjónustunotendur við daglegar athafnir, tómstundaiðkun og heimilishald. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr. ÞJÓNUSTA VIÐ ELDRI BORGARA Í DAGÞJÓNUSTU ÍSAFOLDAR OG JÓNSHÚSS Styðja og aðstoða gesti við athafnir daglegs lífs, þátttaka í félagsstarfi o.fl. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2001 eða fyrr. BÆJARSKRIFSTOFUR STARF VIÐ LAUNAVINNSLU Almenn launavinnsla, skönnun og frágangur gagna. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1996 eða fyrr. AÐSTOÐ Á TÆKNIDEILD Skönnun og flokkun teikninga, gagnaskráning o.fl. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr. STARF VIÐ SKRÁNINGU MYNDA Skrá myndefni í FotoWare o.fl. Gæti hentað t.d. nemum í sagnfræði, upplýsingafræði, íslensku eða ljósmyndun. AÐSTOÐ Á TÖLVUDEILD Símsvörun, skráning og úrvinnsla verkbeiðna, uppsetning tölvubúnaðar o.fl. Umsækjendur skulu hafa menntun og /eða reynslu á sviði tölvureksturs. AÐSTOÐ Í ÞJÓNUSTUVERI Móttaka viðskiptavina, gagnaskráning og almenn skrifstofustörf. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr. VINNUSKÓLINN YFIRFLOKKSTJÓRAR Skipulagning og stýring vinnuskóla í samvinnu við forstöðumann. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1993 eða fyrr. FLOKKSTJÓRAR Skipulagning og stýring á vinnuhópum unglinga við ýmis garðyrkjustörf. Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr. ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ ALMENNIR VERKAMENN Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2000 eða fyrr. Nánari upplýsingar og lýsingar á störfunum má finna á heimsíðu Garðabæjar www.gardabaer.is . Umsóknafrestur er til og með 1. apríl 2018. Umsækjendur skulu sækja um ofangreind störf rafrænt á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
Garðabær
28/02/2018
Fullt starf / hlutastarf
Flataskóli   Bókasafns- og upplýsingafræðingur Tónmenntakennari og kórstjóri Umsjónakennari á miðstigi Skólaliði Urriðaholtsskóli   Deildarstjórar leikskóladeildar Lundaból   Leikskólakennari Móaflöt - skammtímavistun fyrir fötluð börn og ungmenni Starfsfólk Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is .