Salus ehf

 • Salavegur 2, Kópavogur, Rvk og nágrenni 201, Iceland
 • salus.is
Um Heilsugæsluna Salahverfi

Starfssemi Heilsugæslunnar í Salahverfi hófst 20. janúar 2004. Rekstrarformið er á grundvelli útboðs og er nýtt hvað varðar heilsugæslustöðvar hér á landi. Meginmarkmið ráðuneytisins með útboði reksturs heilsugæslustöðvarinnar var að auka aðgengi, hagkvæmni og skilvirkni í heilsugæslunni. Einnig að tryggja samfellda, aðgengilega og heildræna þjónustu.

Einkahlutafélagið Salus rekur heilsugæslustöðina samkvæmt samningi milli félagsins og heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins sem undirritaður var í maí 2003. Salus ehf., sem er í eigu læknanna Böðvars Arnars Sigurjónssonar og Hauks Valdimarssonar, átti hagstæðasta tilboð þeirra er buðu í reksturinn, bæði hvað varðaði mat á faglegum þáttum og verð.
Heilsugæslunni í Salahverfi er fyrst og fremst ætlað að leggja áherslu á kjarnaverkefni heilsugæslunnar í þjónustu sinni, þ.e. almenna læknis- og hjúkrunarþjónustu, meðgönguvernd, ungbarnavernd og skólaheilsugæslu. Heimahjúkrun á þjónustu heilsugæslustöðvarinnar er þjónað miðlægt af Heilsugæslunni í Kópavogi.
Þjónustusvæði Heilsugæslunnar í Salahverfi nær til Linda-, Sala-, Kóra- og Vatnsendahverfa í Kópavogi. Skráðir skjólstæðingar Heilsugæslunnar í Salahverfi eru nú í lok ársins 2013 rúmlega 14.000.
Markmið Heilsugæslunnar í Salahverfi er að veita skjólstæðingum sínum góða þjónustu. Góð heilsugæsla einkennist af góðu aðgengi og samfelldri þjónustu sem veitt er á viðeigandi hátt. Starfsfólk Heilsugæslunnar í Salahverfi leggur þess vegna mikla áherslu á gott aðgengi að þjónustunni, sem síðan mun leiða af sér hin meginatriði góðrar heilsugæslu, þ.e. möguleikum á samfelldri þjónustu veittri á viðeigandi hátt.
Okkar markmið, stefna og gildi.
 • Hlutverk
  Okkar hlutverk er að veita aðgengilega og samfellda heilbrigðisþjónustu með hag einstaklingsins og fjölskyldunnar í huga. Þjónustan grundvallast af sérþekkingu og byggir á þverfaglegu samstarfi.
 • Ábyrgð
  Við berum faglega ábyrgð á störfum okkar og gerum okkur grein fyrir gildi þess og mikilvægi fyrir skjólstæðinga okkar.
 • Traust
  Við gætum fyllstu virðingar og trúnaðar, gætum þagmælsku um þætti sem varða starfið og höfum í heiðri siðareglur við dagleg störf.
 • Þekking / Fagmennska
  Við öflum okkur þekkingar, símenntunar/endurmenntunar og nýtum hana til að byggja upp starf okkar. Við vinnum saman til að ná betri árangri í starfi okkar.
 • Virðing
  Við virðum og treystum hvert öðru, hlustum á aðra og virðum mismunandi viðhorf og skoðanir.