Fuglaverndarfélag Íslands

  • Hverfisgötu 105, Reykjavík, Rvk og nágrenni 101, Iceland
Hvað gerir Fuglavernd?
Fuglar byggja tilveru sína á því að geta aflað sér fæðu, ásamt því að hafa hentuga staði til hvíldar og varps. Mörg þeirra svæða sem fuglar byggja afkomu sína á eru í hættu vegna athafna mannsins. Fuglavernd vinnur að því að fuglar og búsvæði þeirra skaðist sem minnst með því að:
  • hvetja stjórnvöld, sveitastjórnir og framkvæmdaaðila til að þess að hafa náttúruvernd að leiðarljósi við skipulagningu og framkvæmdir
  • vinna að skráningu, upplýsingöflun og verndun mikilvægra fuglasvæða á Íslandi (IBA-skrá yfir svæði bæði á láði og legi)
  • vernda tegundir sem eru í útrýmingarhættu á Íslandi eða eiga erfitt uppdráttar
  • vinnur að því að fræða almenning um fugla og búsvæði þeirra
  • koma á fót friðlöndum fyrir fugla