Gleipnir verktakar ehf

Við hjá Gleipni Verktökum tökum að okkur stærri sem og smærri verk. Við höfum mikið verið í endurbótum á eldri lóðum og gert nýjar lóðir frá grunni. Meðal helstu lóðarverka höfum við séð um grunn lóða, tyrfingar, skjólveggi, hellulagningar og söndun.

Undan farin ár höfum við verið að vinna fyrir einstaklinga, stofnanir, fyrirtæki og bæjarfélög. Meðal verkefna okkar eru endurgerðir lóða grunnskóla og leikskóla. Einnig höfum við tekið að okkur gerð göngu og hjólreiðastíga á höfuðborgarsvæðinu.