Elja

Elja er íslensk starfsmannaþjónusta sem mætir þörfum atvinnulífsins eftir starfsfólki til lengri eða skemmri tíma fyrir fjölbreytta starfsemi íslensk atvinnulífs um allt land.
 
Með starfsemi sinni styður Elja við uppbyggingu í íslensku samfélagi.
 
Elja er framsækið fyrirtæki sem mætir ört vaxandi þörf atvinnulífsins fyrir vinnuafl.
 
Elja er mikilvægt hreyfiafl framkvæmda, þjónustu og uppbyggingar á innviðum samfélagsins.
 
Elja er lausnamiðað þjónustufyrirtæki sem mætir þörfum viðskiptavina sinna af fagmennsku.
 
Elja ber virðingu fyrir starfsfólki sínu og réttindum þess.
 
Elja starfar í sátt við vinnumarkaðinn; starfsgreinafélög, verkalýðsfélög og opinbera aðila.
 
Starfsfólk Elju starfar á íslenskum vinnumarkaði samkvæmt þeim lögum og kjarasamningum sem eru í gildi á hverjum tíma.