Sjálfsbjargarheimilið

  • Hátúni 12, Reykjavík, Rvk og nágrenni 105, Iceland
  • sbh.is
Sjálfsbjargarheimilið er í eigu Sjálfsbjargar landssambands fatlaðra. Þar er sinnt margháttaðri þjónustu við hreyfihamlaða. Helstu rekstrarþættir eru heimili fyrir hreyfihamlaða, þjónustumiðstöð, endurhæfingaríbúð og sundlaug. Nýjasti starfsemisþátturinn er Þekkingarmiðstöð. Þar er safnað og miðlað hagnýtum upplýsingum sem gagnast fötluðu fólki um allt land. Aðsetur Sjálfsbjargarheimilisins er í Sjálfsbjargarhúsinu, Hátúni  í Reykjavík.
Sjálfsbjargarheimilið
16/03/2018
Fullt starf
Sjálfsbjargarheimilið auglýsir stöðu matreiðslumanns lausa til umsóknar. Í starfinu felst m.a. matreiðsla og gæðaeftirlit. Leitað er að áhugasömum starfsmanni, matreiðslumeistara eða starfsmanni með aðra viðeigandi menntun, er býr að fjölþættri starfsreynslu, þekkingu í næringarfræði og innra eftirliti. Lögð er sérstök áhersla á hæfni í mannlegum samskiptum enda byggist starfið að verulegu leyti á samskiptum við þjónustuþega og samstarfsmenn. Um er að ræða fullt starf. Vinnutími 8-16 alla daga ársins með vaktafyrirkomulagi. Starfsmaður er staðgengill forstöðumanns eldhússins. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur færður fram fyrir hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. Umsókn berist til Garðars Halldórssonar forstöðumanns eldhúss Sjálfsbjargarheimilisins á netfangið gardar@sbh.is eigi síðar en í lok dags  2. apríl 2018. Sjálfsbjargarheimilið rekur búsetuþjónustu, dagþjónustu og fleiri starfsemisþætti í Sjálfsbjargarhúsinu að Hátúni 12, 105 R. Frekari upplýsingar um starfsemina má finna á heimasíðu okkar, sbh.is.
Sjálfsbjargarheimilið
09/03/2018
Fullt starf
Óskum eftir starfsmanni í eldhús og matsal. 100% starfshlutfall. Unnið aðra hverja helgi. Íslenskukunnátta nauðsynleg. Umsókn sendist á netfangið gardar@sbh.is fyrir 21 mars