Tékkland hf

  • Borgartún 24, Reykjavík, Rvk og nágrenni 105, Iceland
  • tekkland.is
Tékkland bifreiðaskoðun ehf. er almennt bifreiðaskoðunarfyrirtæki sem hóf starfsemi 20. maí 2010 þegar fyrsta stöð fyrirtækisins var opnuð að Reykjavíkurvegi 54 í Hafnarfirði. Þann 29. júní var starfsstöð fyrirtækisins við Holtagarða opnuð formlega. Stöð fyrirtækisins í Borgartúni 24, sem jafnframt hýsir höfuðstöðvar fyrirtækisins, opnaði formlega 11 mars 2011. Eina skoðunarstöð fyrirtækisins utan höfuðborgarsvæðisins er staðsett að Dalsbraut 1 á Akureyri, hún var vígð 1. febrúar 2013.
Framkvæmdastjóri Tékklands er Birgir Hákonarson, en stjórn félagsins skipa Benedikt Einarsson, Jón Gunnsteinn Hjálmarsson og Jón Benediktsson. Markmið Tékklands er að bjóða uppá ódýrari skoðun ökutækja en þau fyrirtæki sem bjóða upp á sambærilega þjónustu. Skoðunarstöðvarnar eru útbúnar nýjustu tækni til bifreiðaskoðana, sem tryggir faglega skoðun og áreiðanlega þjónustu.Tékkland hefur starfsleyfi frá Umferðarstofu til að reka skoðunarstofu II og annast skoðun ökutækja skv. reglugerð 8/2009. Hjá fyrirtækinu er rekið öflugt gæðakerfi sem tryggir faglega skoðun ökutækja.
Gæðastefna Tékklands er svohljóðandi:
  • Það er stefna Tékklands að vera faggild skoðunarstofa á sviði ökutækjaskoðunar skv. kröfum stjórnvalda.
  • Gildi Tékklands er gæði, þjónusta og jákvæðni.
  • Tékkland mun ávallt hafa í þjónustu sinni hæft starfsfólk sem veitir viðskiptavinum sínum góða þjónustu og vinnur starfs sitt af fagmennsku og trúmennsku fyrir sanngjarnt verð.
  • Fyrirtækið leggur áherslu á að starfsfólk sitt fái viðeigandi þjálfun til að standast þær kröfur sem gerðar eru til þess.
  • Tékkland mun ávallt nota tækjabúnað sem uppfyllir ítrustu tæknikröfur hverju sinni.
  • Framkvæmdastjóri Tékklands ber ábyrgð á því að að allir starfsmenn þekki gæðastefnu félagsins og hafi hana að leiðarljósi í starfi sínu.
Tékkland hf
16/03/2018
Fullt starf
Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir bifvélavirkja til að annast almenna bifreiðaskoðun á höfuðborgarsvæðinu Hæfniskröfur: Faglærður bifvélavirki Rík þjónustulund Finnst gaman að vera í vinnunni Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900 Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 26. mars 2018