Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet

Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA) är en Nordisk institution som underlyder Nordiska Ministerrådet (NMR). NIVA erbjuder avancerad, akademisk utbildning i Nordiska länder genom kurser och seminarier inom arbetsmiljö och arbetsliv. Organisationen har fyra heltidsanställda och en budget på ca 800 000 EUR per år.