Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  335 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Icelandair Cargo Reykjavíkurflugvöllur, Þorragata, Reykjavík, Ísland
23/02/2018
Fullt starf
Icelandair Cargo óskar eftir deildarstjóra í tjónadeild fyrirtækisins í Reykjavík. STARFSSVIÐ: Umsjón með tjónamálum og afgreiðslu þeirra. Samskipti við vöruhúsaafgreiðslur, erlendis og í Keflavík, vegna frávika. Mótun og útfærsla mælikvarða, markmiða og eftirfylgni þjónustu Icelandair Cargo. HÆFNISKRÖFUR: Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi. Góð enskukunnátta er nauðsynleg. Reynsla af vöruflutningakeðjunni „Supply Chain Management“ er æskileg. Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum. Sjálfstæði, vönduð vinnubrögð og metnaður til að ná árangri í starfi. Reynsla af upplýsingakerfum og greiningu gagna er nauðsynleg. Reynsla af vinnu með verkferla og hönnun þeirra er æskileg. Umsækjendur eru beðnir um að senda ferilskrá ásamt kynningarbréfi til Ingunnar Guðmundsdóttur I ing@icelandaircargo.is Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 5. mars.
Intellecta Lyfjaver, Suðurlandsbraut, Reykjavík, Ísland
23/02/2018
Fullt starf
Lyfjaver óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til að stýra og bera ábyrgð á daglegum rekstri fyrirtækisins. Leitað er að öflugum stjórnanda sem hefur reynslu af lyfjamarkaði, þekkingu á mannauðsmálum og góða samskiptahæfni. Upplýsingar um fyrirtækið Lyfjaver er leiðandi í vélskömmtun lyfja á Íslandi og skammtar lyf fyrir fólk um allt land, bæði heilbrigðisstofnanir og einstaklinga í heimahúsum. Fyrirtækið rekur einnig apótek á Suðurlandsbraut 22 ásamt Heilsuveri og heildsölu. Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns. Nánari upplýsingar um Lyfjaver má finna á www.lyfjaver.is Helstu verkefni Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri Stefnumótun og áætlanagerð Mannauðsmál Þátttaka í markaðsmálum Samskipti við opinbera aðila Eftirfylgni með þróun tæknilausna Menntunar- og hæfniskröfur Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda Reynsla af lyfjamarkaði Stjórnunarreynsla Reynsla af mannauðsmálum Reynsla eða þekking á markaðsmálum Samskiptahæfni Góð innsýn í tæknilausnir við meðhöndlun lyfja sem nýtast við sölu og markaðssetningu Aðrar upplýsingar Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) í síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2018.   Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Arctic Trucks Ísland ehf. Klettháls 3, Reykjavík, Ísland
23/02/2018
Fullt starf
Arctic Trucks leitar að framsæknum og metnaðarfullum einstaklingi í starf verkefnastjóra fyrir Arctic Trucks Experience, sem er ferðaþjónustuhluti fyrirtækisins. Starfið heyrir beint undir framkvæmdastjóra. Arctic Trucks Experience býður sérsniðnar “self-drive” ferðir um hálendi Íslands, jafnt dagsferðir sem lengri ferðir, að sumri sem vetri. Arctic Trucks skipuleggur einnig ferðir og aðstoðar við framkvæmd leiðangra á Suðurskautinu og býður í tengslum við það upp á þjálfunarferðir á Íslandi. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem snýr bæði að stjórnun á daglegum rekstri sem og sölu- og markaðsmálum fyrir vaxandi starfsemi. STARFSSVIÐ • Stjórnun á daglegum rekstri ferðaþjónustu, sem felur í sér tilboðsgerð, skipulagningu og undirbúning ferða, fjárhagslegt uppgjör ferða, umsjón bílaflota og önnur dagleg verkefni. • Þróun þeirrar vöru og þjónustu sem í boði er. • Mannaforráð • Stjórnun markaðs- og kynningarmála fyrir starfsemina. MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR • Góð reynsla í sölu- og markaðssetningu ferða á Íslandi. • Mjög góð enskukunnátta og þekking á Norðurlandamáli. • Góð tölvukunnátta • Stjórnunar- og/eða markaðsmenntun æskileg • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum • Jákvæðni og þjónustulund Nánari upplýsingar veitir Hallveig Andrésdóttir í síma 540 4911, netfang hallveig@ati.is. Umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá skal skila á umsokn@arctictrucks.is eða á skrifstofu félagsins að Kletthálsi 3
Orka náttúrunnar
23/02/2018
Fullt starf
ON er á spennandi tímamótum og það eru mörg framsækin og krefjandi verkefni í leiðslunum. Við leitum að leiðtoga sem býr yfir öryggisvitund, frumkvæði og umbótahugsun og getur stýrt hópi fagfólks sem sinnir viðhaldi og uppsetningu á götuljósum og hlöðum ON. Tæknistjóri götuljósa og hlaða Tæknistjóri er lykilaðili í að innleiða nýja tækni í götuljósum og hraðhleðslum og þarf að hafa sterka framtíðarsýn ásamt því að eiga auðvelt með að veita stórum hópi forstöðu, straumlínulaga verkferla með það að leiðarljósi að hvert verk sé unnið á öruggan, faglegan og hagkvæman hátt. Ef þú ert framúrskarandi rekstrarmanneskja og hefur reynslu af að veita hópi forstöðu, elskar tækninýjungar, býrð yfir frumkvæði og umbótahugsun þá viljum við heyra frá þér. Þú þarft að hafa próf í iðn-, tækni- eða verkfræði, hugsa í lausnum og vera með góða yfirsýn. Umsóknum skal skilað á ráðningavef ON, starf.on.is. Öll eru hvött til að sækja um störfin, óháð kyni. Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur - starf@on.is. Umsóknarfrestur er til 1. mars 2018. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Rafkaup Rafkaup hf., Ármúli, Reykjavík, Ísland
23/02/2018
Fullt starf
Rafkaup leitar að deildarstjóra sölusviðs Helstu verkefni • Stýra sölu og markaðsmálum • Áætlanagerð ásamt eftirfylgni • Samskipti við erlenda birgja • Sjá um tilboðsgerð Menntunar- og hæfniskröfur • Þekking og reynsla af stýringu sölu og markaðsmála skilyrði • Háskólamenntun sem nýtist í star • Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni • Góð íslensku- og enskukunnátta • Þekking á stafrænni markaðssetningu Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til atvinna@rafkaup.is fyrir 4. mars. Fullum trúnaði er heitið.
Hafnarfjarðarbær Hafnarfjörður, Ísland
23/02/2018
Fullt starf / hlutastarf
Grunnskólar » Kennari í fjölgreinadeild - Lækjarskóli » Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli Sumarstörf » Skrifstofustarf hjá Vinnuskóla Hafnarfjarðar » Sumarstörf fyrir einstaklinga fædda 1997 eða fyrr » Sumarstörf ungmenna fædd 1998 - 2000 » Sumarstörf ungmenna fædd 2001 Málefni fatlaðs fólks » Afleysing á heimili fatlaðs fólks í Erluási » Hlutastarf - Steinahlíð » Stuðningsfulltrúi - Kletturinn » Sumarafleysing á heimili fatlaðs fólks í Blikaási » Sumarstarf - Steinahlíð Leikskólar » Deildarstjóri á yngstu deild - Arnarberg » Leikskólakennari - Arnarberg » Þroskaþjálfi - Arnarberg » Leikskólakennari - Norðurberg » Leikskólakennari - Stekkjarás » Leikskólakennari - Tjarnarás Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.
Píratar
23/02/2018
Fullt starf / hlutastarf
Píratar óska eftir hæfileikaríku starfsfólki í tímabundnar stöður verktaka fram yfir sveitarstjórnarkosningar. Um afar spennandi tækifæri er að ræða innan vaxandi stjórnmálahreyfingar. Þau sem verða ráðin verða hluti af svokölluðu kosningasamráði Pírata fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2018. Þær stöður sem um ræðir eru: • Aðstoðarmaður framkvæmdastjóra: 70% starf • Kosningastjórar fyrir aðildarfélög: Akureyri: 50% starf Suðurnes: 50% starf Höfuðborgarsvæðið: 100% starf Hæfniskröfur fyrir starf aðstoðarmanns framkvæmdastjóra: Þekking á innra starfi Pírata og lögum, ferlum og menningu. Frábærir samskiptahæfileikar, miklir skipulagshæfileikar, sveigjanleiki og frumkvæði. Haldgóð reynsla af bókhaldi og þekking á WordPress skilyrði. Hæfniskröfur fyrir kosningastjóra: Þekking á starfssvæði aðildarfélaga sem bjóða fram, þekking á innra starfi Pírata, þekking á sveitarstjórnarmálum síns sveitarfélags/sinna sveitarfélaga. Búsett/ur á starfssvæðinu. Frábærir samskiptahæfileikar, miklir skipulagshæfileikar, sveigjanleiki og frumkvæði. Umsóknarfrestur er til 1. mars. Umsóknir og tilnefningar skal senda á: framkvaemdastjori@piratar.is
Borgarholtsskóli Borgarholtsskóli, Mosavegur, Reykjavík, Ísland
23/02/2018
Fullt starf
Menntaðan bifreiðasmið vantar í 100% stöðu við Borgarholtsskóla frá og með haustönn 2018. Laun eru í samræmi við kjarasamning KÍ og stofnanasamning Borgarholtsskóla. Umsækjendur greini í umsókn frá menntun, fyrri störfum og öðru því sem telja má að skipti máli. Jafnt konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin. Sakavottorð fylgi umsókn. Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, eru upplýsingar um skólann og starfsemi hans. Upplýsingar um starfið veitir Marín Björk Jónasdóttir, sviðstjóri, (marin@bhs.is); sími: 698 5795. Umsóknir ásamt fylgigögnum skulu send til Ársæls Guðmundssonar, skólameistara, (arsaell@bhs.is) fyrir 12. mars 2018.
Kerecis Kerecis, Skólavörðustígur, Reykjavík, Ísland
23/02/2018
Fullt starf
Kerecis er öflugt frumkvöðlafyrirtæki sem þróar og framleiðir lækningavörur sem notaðar eru til meðhöndlunar á margskonar vefjaskaða s.s. húðvandamálum, þrálátum sárum, brunasárum, munnholssárum, heilabastsrofi og til enduruppbyggingar brjósta og kviðveggs. Innan Kerecis starfar öflugur hópur sérfræðinga sem náð hefur góðum árangri í þróun á lækningavörum. Tækni félagsins hefur vakið athygli á heimsvísu og er félagið m.a. í samstarfi við bandarískar varnarmálastofnanir um þróun og rannsóknir. Yfir þrjátíu starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu á Ísafirði, í Reykjavík og á Washington D.C. svæðinu. Meginmarkaður Kerecis er í Bandaríkjunum þar sem vörur fyrirtækisins eru seldar beint til heilbrigðisstofanana. Sérfræðingur Starfsmaður starfar innan deildar læknisfræðilegrar vöruþróunar. Viðfangsefni eru af fjölbreyttum toga allt frá grunnrannsóknum í líffræði til greinaskrifa í læknisfræðitímarit um niðurstöður forklínískra og klínískra rannsókna. Mikilvægt er að starfsmaður sé drífandi, sveigjanlegur og tilbúinn að læra nýja hluti. Sjálfstæði og ábyrgð mun fara eftir reynslu viðkomandi. Kerecis er ört stækkandi og bíður uppá mikil tækifæri til þróunar í starfi. Helstu verkefni: • Þátttaka í hönnun og framkvæmd forklínískra og tilraunastofurannsókna • Skýrslu- og greinaskrif • Umsóknir um rannsóknarstyrki • Þátttaka í kynningu rannsóknarniðurstaðna á ráðstefnum • Ýmis önnur verkefni innan læknisfræðilegrar vöruþróunar Menntun og reynsla: • Háskólapróf í líffræði, sameindalíffræði eða skyldum greinum • Reynsla af frumuræktun og vinnu á rannsóknarstofu Við leitum að einstaklingi sem hefur í fyrri störfum sýnt: • Sjálfstæði • Skipulagsgáfu • Nákvæmni í vinnubrögðum Vinnustaður er starfsstöð félagsins í Reykjavík. Frekari upplýsingar veita Skúli Magnússon (sm@kerecis.com) og Hilmar Kjartansson (hkj@kerecis.com) Umsóknir með ferilskrá og kynningarbréfi sendist inn á hr@kerecis.com og er umsóknarfrestur til 2. mars.
Rúv RÚV, Efstaleiti, Reykjavík, Ísland
23/02/2018
Fullt starf
Við auglýsum eftir verkefnastjóra í fullt starf við að leiða nýja þjónustu við landsmenn með annað móðurmál en íslensku þvert á miðla. Jafnframt hefur verkefnastjórinn umsjón með miðlun efnis á ensku á vef og auknu aðgengi að efni í dagskrá RÚV. Þjónustan er í samræmi við stefnu RÚV til 2021. Umsóknarfrestur er til 12. mars Umsóknum ásamt ferilskrá er skilað rafrænt á www.ruv.is/laus-storf.

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu