Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  436 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Tern systems
23/03/2018
Fullt starf
Tern Systems are building a new 3D environment for the training of air traffic controllers. Working with the Simulations team we want you to lead the development of new functionality, improvements and visual effects
Tern systems
23/03/2018
Fullt starf
Working within one of our development teams designing, implementing and deploying new software functions as well as improvements to proven Air Traffic Control systems To apply send your CV to jobs@tern.is For further information contact Tómas D. Þorsteinsson on 525-0500 or at tomas@tern.is Visit www.tern.is
Tern systems
23/03/2018
Fullt starf
Working within one of our development teams ensuring that our software systems meet the quality and safety requirements of the Air Traffic Control domain To apply send your CV to jobs@tern.is For further information contact Tómas D. Þorsteinsson on 525-0500 or at tomas@tern.is Visit www.tern.is
Járnprýði
23/03/2018
Fullt starf
Járnprýði ehf vantar fjölhæfan og duglegan járnsmið/blikksmið eða mann með sambærilega reynslu. Viðkomandi þarf að vera íslenskumælandi. Járnprýði er lítið og persónulegt fyrirtæki sem sinnir fjölbreyttum verkefnum með sterkan hóp viðskiptavina. Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið ingi@jarnprydi.is
Hreinir Garðar ehf Kópavogur, Ísland
23/03/2018
Fullt starf
Garðyrkjufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu leitar eftir samviskusömu og áreiðanlegu starfsfólki í fullt starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.   Umsókn ásamt ferilskrá sendist á netfangið  hreinirgardar@gmail.com
Hveragerðisbær
23/03/2018
Fullt starf
Leitað er eftir kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi til að leiða öflugt og líflegt starf bókasafnsins í Hveragerði. Starfið sem er full staða, felur í sér allt sem viðkemur starfsemi bókasafns svo sem rekstur, mannaforráð, gerð fjárhagsáætlana, innkaup, grisjun, stjórnun, skipulag safnkennslu, umsýslu og fleira. Forstöðumaður kemur fram fyrir hönd safnsins og sér um kynningarmál þess, skipuleggur þjónustu safnsins og leiðir faglega starfsemi þess. Menntun, reynsla og hæfniskröfur:   Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði er skilyrði Starfsreynsla á almennings- og eða skólabókasafni æskileg Reynsla af starfi með börnum og ungmennum og kunnátta á bókasafnskerfið Gegni, er kostur Góð þekking á menningarstarfi Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og skipulagshæfni Góð tölvukunnátta Leiðtogahæfileikar og góð færni í mannlegum samskiptum Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli Nánari upplýsingar um starfið gefur Hlíf S. Arndal, núverandi forstöðumaður bókasafns í síma 483-4531 eða í tölvupósti boksafn@hveragerdi.is og Jóhanna M. Hjartardóttir, menningar og frístundafulltrúi í síma 483-4000, netfang jmh@hveragerdi.is Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag Umsóknum ber að skila á skrifstofu Hveragerðisbæjar, Breiðumörk 20, 810 Hveragerði fyrir 16. apríl n.k.  Starfsferilsskrá ásamt öðrum upplýsingum sem umsækjandi vill koma á framfæri skal fylgja starfsumsókn.  Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 
Hafnarfjörður
23/03/2018
Fullt starf
taða leikskólastjóra við leikskólann Bjarkalund í Hafnarfirði er laus til umsóknar. Leikskólinn er fjögurra deilda fyrir um 85 nemendur   Meginhlutverk leikskólastjóra er að stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri leikskólans og að veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi. Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að halda áfram því skólastarfi sem er í stöðugri þróun. Lögð hefur verið áherslu á skólastarf í anda Reggio Emilia en sú starfsaðferð er kennd við samnefnda borg á norður Ítalíu.   Ráðið verður í stöðu leikskólastjóra frá og með 1. júlí næstkomandi   Hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar- og/eða menntunarfræða æskileg Stjórnunarreynsla og leiðtogahæfileikar Færni og lipurð í samskiptum Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Góð tölvukunnátta Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku Nánari upplýsingar veitir Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, sviðsstjóri fræðslu- og frístundaþjónustu, fanney@hafnarfjordur.is Umsóknum þarf að fylgja yfirlit um menntun og reynslu ásamt ítarlegri greinargerð um fyrirhugaðar áherslur og áhuga í skólastarfi. Umsóknarfestur er til og með 10 apríl nk.   Í Hafnarfirði eru íbúar rúmlega 30.000 og rekur bærinn nú 15 leikskóla og er með þjónustusamning við tvo til viðbótar. Markmið Fræðslu- og frístundaþjónustu er að vera faglegt og framsækið forystuafl í mennta-, æskulýðs- og íþróttamálum og veita börnum og fjölskyldum í bænum heildstæða þjónustu og stuðla að samfellu í öllu starfi sem hefur velferð íbúa að leiðarljósi. Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.
Mosfellsbær
23/03/2018
Fullt starf
MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR LAUST STARF FLOKKSSTJÓRA VEITNA   Laust er til umsóknar starf flokkstjóra veitna hjá veitum Mosfellsbæjar. Veitur hafa aðsetur í Þjónustustöð Mosfellsbæjar. Þjónustustöðin sér um alla almenna þjónustu við bæjarbúa á sviði tækni og umhverfismála.   Flokkstjóri Veitna vinnur við viðhald og nýlagnir vatns- hita og fráveitu Mosfellsbæjar í samræmi við útgefnar verkbeiðnir og í samstarfi við verkstjóra veitna. Meðal verkefna starfsmanns er uppsetning á mælagrindum í nýbyggingum og upplýsingagjöf vegna þeirra. Starfsmaður sinnir útköllum í samræmi við samkomulag þar um. Um 100 % starf er að ræða. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. Veitur heyra undir umhverfissvið Mosfellsbæjar. Menntunar- og hæfnikröfur: Menntun í pípulögnum eða önnur sambærileg menntun er æskileg Reynsla í vinnu við dreifikerfi veitna er skilyrði Suðuréttindi er kostur Íslenskukunnátta er skilyrði Almenn ökuréttindi skilyrði Dugnaður, frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum er nauðsynleg Nám í jarðlagnatækni kostur Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2018 .   Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Mosfellsbæjar en auk þess veitir Þorsteinn Sigvaldason, upplýsingar í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Nordic Energy Research
23/03/2018
Fullt starf
Har du erfarenhet av energifrågor och intresse för nordiskt samarbete?   Nordisk Energiforskning bidrar med forskningsbaserad kunskap till politiska beslutstagare i de nordiska länderna. Vi administrerar och finansierar internationella forskningsprojekt och -program, samt sköter vissa sekretariatsfunktioner i det energipolitiska samarbetet under Nordiska ministerrådet.   För att säkra gott nordiskt energisamarbete, är det viktigt för oss med duktiga handläggare som har förmågan att tillvarata och utveckla Nordisk Energiforsknings koordinerande roll.   Som seniorrådgivare bidrar du med kompetens och erfarenhet inom viktiga Nordiska  energiforskningsprogram och får jobba med expertgrupper där några av de mest inflytelserikaste profilerna inom energiforskning i Norden och Europa ingår.   Huvudarbetsuppgifter:   Administrera utlysningsprocesser och göra projektuppföljningar Utveckla energiforskningsfinansiering och facilitera ett gott, strategiskt samarbete med institutioner som finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom nordiska och euopeiska länder. Identifiera och utveckla nya projekt inom nordisk energiforskning och inom det nordiska energipolitiska samarbetet. Bidra till att kommunicera resultat och nordiskt mervärde av Nordisk Energiforsknings arbete såväl muntligt som skriftligt.     Kvalifikationer:   Du är en initiativrik person med högre utbildning (minimum master eller motsvarande) inom industriell ekonomi, samhälls-, ingenjörs- eller naturvetenskaplig utbildning och har minst fem år relevant arbetserfarenhet.   Du har administrativ erfarenhet, helst från forskningsfinansierande institutioner, men erfarenhet från myndigheter och offentlig förvaltning eller näringsliv kan också vara relevant. Du har goda kunskaper inom forskning, forskningsadministration och forskningspolitiska frågor.   Det är meriterande, men inget absolut krav, om du har erfarenhet från forskningsadministration genom internationella organisationer som IEA, eller inom EU, och kunskap om av energiteknologi(er) och energisystem.   Vi lägger vikt vid att du kan arbeta självständigt och målinriktat, strukturerat och noggrant, i en internationell och tidvis hektisk miljö. Du har god samarbetsförmåga och förståelse för olika roller och administrativa processer. Du ska uttrycka dig väl, såväl muntligt som skriftligt, på engelska och minst ett skandinaviskt språk, det vill säga danska, norska eller svenska.     Vi erbjuder dig   Vi erbjuder ett utmanande och självständigt arbete inom det nordiska forsknings- och energisamarbetet och stora möjligheter till kompetensmässig, facklig och personlig utveckling. Du får trevliga nordiska kollegor, en trivsam internationell arbetsmiljö och goda välfärdsförmåner. Vi tillämpar flexibel arbetstid och din lön  fastställs i enlighet med den norska statens löneregulativ. Du blir medlem i Statens pensjonskasse i Norge Den utannonserade befattningen har ett tidsbegränsat kontrakt på fyra år med möjlighet till förlängning på ytterligare fyra år, i enlighet med Nordiska ministerrådets regler. Statsanställda har rätt till tjänstledighet från sin nuvarande tjänst för att arbeta inom Nordisk Energiforskning. Medarbetare som rekryteras från ett annat land än Norge har rätt till kompensation i förbindelse med flytt utomland. Arbetsplatsen är centralt placerad i Oslo och arbetet innebär resor inom Norden och Europa.   Det är önskvärt med snabbt tillträde. tad: Oslo Ansökningens sista datum: den 25 april 2018 Kontaktpersoner: Inger Strand Karni Seniorrådgiver Tel: +47 95480329 Haukur Stefansson Seniorrådgiver Tel: +47 93055131
Lögmál ehf.
23/03/2018
Fullt starf
Lögmál ehf., Skólavörðustíg 12, Reykjavík, óskar eftir að ráða löglærðan fulltrúa. Menntunar- og hæfniskröfur:   BA- og meistarapróf í lögfræði Málflutningsréttindi Reynsla af lögfræðistörfum Mjög gott vald á ritaðri íslensku og ensku Vinsamlegast gerið sérstaka grein fyrir reynslu af lögfræðistörfum og kunnáttu á enskri tungu í umsóknum. Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast sendar á mo@logmal.is. Umsóknarfrestur er til 3. apríl næstkomandi. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu